El Pla de Desenvolupament Econòmic de Nou Barris 2016-2021 incorpora un total de 38 mesures. En aquest apartat podràs consultar aquelles mesures que es troben actualment en marxa, així com el seu grau d'assoliment i notícies relacionades.

Ocupació de qualitat

 • Mesura 1.1
  Creació i posada en marxa d’un nou Espai per a l’Ocupació i l’Activitat Econòmica a Nou Barris
  Progrés 3

  2018Mesura plurianual 2017-2018

 • Mesura 1.2
  Increment dels dispositius d’atenció integral i projectes d’impuls per a l’ocupació
  Progrés 4

  2018Mesura plurianual 2017-2021

 • Mesura 2.1
  Radiografia de la precarietat laboral al districte de Nou Barris
  Progrés 4

  2018Mesura anual 2017

 • Mesura 2.2
  Projecte Nou Barris Treball Digne
  Progrés 2

  2018Mesura plurianual 2017-2021

Desenvolupament i economia de proximitat

 • Mesura 3.2
  Elaboració d’estudis d’oferta i demanda comercial al Districte
  Progrés 4

  2018Mesura plurianual 2017-2021

 • Mesura 3.4
  Accions de suport per a l’estalvi econòmic
  Progrés 4

  2018Mesura plurianual 2016-2021

 • Mesura 4.1
  Foment de projectes d’impuls socioeconòmic del Districte, per mitjà d’instruments de finançament municipal
  Progrés 3

  2018Mesura plurianual 2017-2021

 • Mesura 4.3
  Posada en funcionament d’un Punt d’Atenció a l’Activitat Econòmica a Nou Barris
  Progrés 4

  2018Mesura plurianual 2017-2021

 • Mesura 4.4
  Acostament i obertura del Parc Tecnològic a l’entorn econòmic i social
  Progrés 3

  2018Mesura plurianual 2017-2021

 • Mesura 4.5
  Creació d’eines per a l’activació de locals buits i contra la desertificació comercial
  Progrés 2

  2018Mesura plurianual 2017-2021

 • Mesura 4.6
  Promoció del patrimoni cultural i vivencial del Districte com a tractor d’activitat econòmica
  Progrés 2

  2018Mesura plurianual 2016-2021

Economia Social i Solidària

 • Mesura 5.1
  Experimentació d’un model de promoció d’Economia Social i Solidària d’impuls comunitari
  Progrés 2

  2018Mesura plurianual 2017-2021

 • Mesura 6.6
  Impuls d’accions que transformin en actiu les zones verdes vinculades als barris de muntanya de Nou Barris
  Progrés 1

  2018Mesura plurianual 2017-2021

Nou lideratge públic

 • Mesura 8.1
  Elaboració d’un catàleg de potencials proveïdors de proximitat de productes i serveis del Districte
  Progrés 2

  2018Mesura plurianual 2017-2018

 • Mesura 8.3
  Impuls, en la mesura del possible i en el marc jurídic vigent, de la compra de productes i la contractació de serveis a agents de proximitat i/o a actors de l’Economia Social i Solidària
  Progrés 3

  2018Mesura plurianual 2016-2021