Mesura

1.1

Creació i posada en marxa d’un nou Espai per a l’Ocupació i l’Activitat Econòmica a Nou Barris

Progres 3

2018Mesura plurianual 2017-2018

El Districte disposa, en alguns barris, de diferents programes i serveis municipals per millorar l’ocupabilitat i les possibilitats de trobar feina de les persones residents, però bona part de les persones en situació d’atur queden fora del seu abast. La proximitat dels serveis ocupacionals és un dels factors clau en la territorialització del desenvolupament local. Per aquest motiu, és necessari minimitzar la distància geogràfica d’aquests serveis respecte al lloc de residència dels veïns i veïnes en recerca de feina i, al mateix temps, adaptar la forma de proveir-los a les seves necessitats i a la realitat del seu entorn.     

La creació i posada en marxa d’un nou Espai d’Ocupació i Activitat Econòmica a Nou Barris,  Nou Barris Activa, ubicat al carrer Vilalba dels Arcs, 39-41, donarà resposta a aquesta doble necessitat de proximitat i cobertura del conjunt del Districte.

L’Espai, que es posarà en marxa la primavera de 208, oferirà a qualsevol resident de Nou Barris els serveis següents:

  • Orientació i assessorament laboral, amb accions d’ocupació/formació grupal, informació     laboral, orientació professional, competències transversals i recerca de feina, punts d’atenció i assessorament personalitzat, espai de coaching, espai de recerca de feina i aula d’informàtica.          

I específicament als veïns i veïnes de la zona sud de Nou Barris oferirà serveis de:          

  • Atenció integral per a la millora de l’ocupabilitat, amb accions integrades d’orientació per a l’ocupació, formació, programes d’experienciació laboral i accions d’intermediació laboral (vegeu amb més detall la mesura 1.2). 

Aquest Espai també estarà dotat amb un Punt d’Atenció a l’Activitat Econòmica (vegeu mesura 4.3).