Mesura

1.2

Increment dels dispositius d’atenció integral i projectes d’impuls per a l’ocupació

Progres 4

2018Mesura plurianual 2017-2021

Nou Barris té actualment dos punts d’atenció integrals per a l’ocupació ubicats als barris de Torre Baró - Ciutat Meridiana i Roquetes, que provenen i deriven de la Llei de Barris 2/2004. Per tal de poder augmentar el nombre de persones en situació d’atur que tinguin una atenció integral es preveu augmentar aquests dispositius i que el nombre total de barris atesos per punts d’atenció integral passi de tres a –com a mínim– vuit (Ciutat Meridiana, Torre Baró, Vallbona, Roquetes, Trinitat Nova, Can Peguera, Turó de la Peira i la Guineueta), cobrint així més de la meitat del Districte. En aquesta ampliació es compta amb recursos de font municipal, com són els provinents del projecte Pla de Barris i de projectes integrals d’ocupació. 

Els punts d’atenció integral d’ocupació s’adrecen a barris d’especial vulnerabilitat i pretenen contemplar un ventall de mesures de millora de l’ocupabilitat, el més ampli i adaptable possible a les característiques, especificitats i necessitats que es detectin de l’anàlisi que es faci. 

Concretament seran combinatòries de diverses actuacions ocupacionals, sense perjudici d’altres que es poden proposar i considerar en el futur: accions d’orientació laboral, formació i capacitació tècnico-professional, així com en competències clau, i actuacions de prospecció i intermediació laboral. En aquest tipus de programes la integralitat també es planteja en relació amb la situació socioeconòmica de la unitat familiar de les persones usuàries, cosa que implica accions coordinades amb Serveis Socials, l’Oficina de Treball del SOC i Salut als Barris.