Mesura

2.1

Radiografia de la precarietat laboral al districte de Nou Barris

Progres 4

2018Mesura anual 2017

Les polítiques actives d’ocupació han dirigit tradicionalment la seva mirada cap a la millora de l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur. Tanmateix, aconseguir una feina en l’actualitat no significa necessàriament sortir d’una situació de vulnerabilitat social. Avui, segons diversos actors presents al territori que han participat en l’elaboració d’aquest Pla, un nombre notable dels veïns i veïnes de Nou Barris que treballen ho estarien fent en condicions de precarietat laboral, amb salaris insuficients per sostenir un nivell de vida digna i amb una elevada temporalitat de les contractacions.

És en aquesta percepció prou generalitzada, que des del Pla es proposarà dur a terme un estudi dirigit a conèixer les condicions laborals de les persones residents al Districte que treballen per compte d’altri o són autònoms/es dependents. Aquest estudi ha de permetre caracteritzar quin tipus de precarietat laboral pateixen avui els veïns i veïnes de Nou Barris: sectors i perfils professionals, naturalesa (temporalitat, salaris, jornada, entre d’altres), intensitat i conseqüències sobre els qui la pateixen i sobre el seu entorn familiar. Aquesta radiografia permetrà, posteriorment, dissenyar accions específiques per afavorir l’ocupació en condicions laborals dignes.

 

Estudis vinculats

Diagnòstic sobre la precarietat laboral a Nou Barris

Equip del Pla ‌‌

Per a qualsevol consulta referent al Pla de Desenvolupament Econòmic, contacta amb nosaltres.