Mesura

2.2

Projecte Nou Barris Treball Digne

Progres 2

2018Mesura plurianual 2017-2021

Un cop elaborat l’estudi sobre la precarietat laboral al Districte al qual fèiem esment en la mesura anterior, i identificats els perfils professionals que amb més freqüència es troben en aquesta situació, es dissenyaran, en concert amb les organitzacions sindicals, accions informatives i d’assessorament:        

  • Atenció individual per informar i assessorar persones treballadores que són objecte de situacions de precarietat laboral.
  • Sessions grupals per a la difusió de drets col·lectius.

Per al desenvolupament d’aquesta mesura, es tindran en compte les experiències existents al territori com a punts de palanca o de reforç.

Equip del Pla ‌‌

Per a qualsevol consulta referent al Pla de Desenvolupament Econòmic, contacta amb nosaltres.