Mesura

3.1

Anàlisi i explotació de dades del cens dels establiments comercials del Districte

Progres 5

2018Mesura plurianual 2016-2017

L’actualització del cens d’establiments en planta baixa del conjunt de la ciutat, que s’haurà finalitzat el primer trimestre de 2017, permetrà obtenir informació clau per monitorar la salut comercial del Districte i dels seus 13 barris.     

A banda de la quantificació del nombre total d’establiments per barris, aquesta anàlisi permetrà determinar el tipus d’activitat que s’hi desenvolupa (fins ara majoritàriament comercial o de serveis, en una proporció molt similar a la de la resta de la ciutat) o el percentatge de locals buits sobre el total d’establiments (el 21% amb les darreres dades). Aquesta informació estarà disponible en fonts obertes, que possibilitarà consultes a dos nivells –barri i districte– i que facilitarà el disseny d’accions de reforç del comerç i els serveis de proximitat o de creació de nova activitat econòmica.