Mesura

3.2

Elaboració d’estudis d’oferta i demanda comercial al Districte

Progres 4

2018Mesura plurianual 2017-2021

L’oferta comercial de Nou Barris es distribueix de forma asimètrica: el 81,6% del total d’establiments comercials estan situats a la zona sud del Districte (Vilapicina i la Torre Llobeta, Porta, la Prosperitat, Verdum i el Turó de la Peira), mentre que a la zona nord el nombre d’establiments és molt limitat, amb una forta presència de locals buits (Canyelles i Roquetes). La desigual distribució d’establiments comercials al Districte fa necessària l’elaboració d’estudis que permetin creuar l’oferta comercial per barris amb la demanda dels seus veïns i veïnes. 

L’elaboració d’aquests estudis permetrà conèixer la sostenibilitat comercial del Districte a partir de la identificació de pautes de consum i el seu creuament amb l’oferta disponible. Una oferta que serà analitzada en diferents aspectes (localització, tipus de béns i serveis i preu) per observar si ofereix resposta a les necessitats quotidianes dels/de les veïns i veïnes i/o a la seva demanda immaterial –relacionada amb aspectes com el consum responsable, el comerç just, la producció de proximitat...-. Els estudis permetran, en suma, analitzar la idoneïtat de la instal·lació de tipus d’establiments comercials per barris en els assessoraments d’emprenedoria del Punt d’Atenció a l’Activitat Econòmica. En aquesta línia es començarà per Trinitat Nova, fent un estudi d’aquestes característiques emmarcat en el Pla de Barris, per continuar després, prioritàriament, per la Zona Nord i pels barris que s’han vist o es veuran afectats per la instal·lació de grans superfícies com Roquetes o el Turó de la Peira.