Mesura

3.4

Accions de suport per a l’estalvi econòmic

Progres 4

2018Mesura plurianual 2016-2021

El teixit comercial de Nou Barris està patint amb intensitat la crisi econòmica i, en particular, la frenada del consum dels darrers anys. El 2015, només un 13,7% dels i de les comerciants de Nou Barris afirmaven haver incrementat el negoci en els darrers dos anys (4,3 punts menys que al conjunt de la ciutat). S’estima que els establiments del Districte que haurien reduït la seva facturació ho haurien fet de forma molt ostensible: un 35,8%, quatre punts sobre la mitjana de Barcelona.

Amb la finalitat d’incrementar la sostenibilitat econòmica dels comerços als barris, s’articularan mesures dirigides a reduir la seva despesa corrent (subministraments, compres a proveïdors o assegurances, entre d’altres):  

  • D’una banda, es donarà suport a l’adopció de mesures d’estalvi energètic a través d’intervencions individualitzades a 200 establiments comercials. Per mitjà d’aquestes accions s’identificarà el consum energètic dels comerços, es creuarà amb les seves necessitats reals i es proposaran mesures per incrementar l’eficiència (ajustament de la potència contractada, instal·lació de LED, millora de tancaments o d’altres).    
  • D’altra banda, es duran a terme accions de promoció de compra col·lectiva sobre 200 establiments, amb la finalitat que el màxim nombre d’ells concertin l’adquisició de béns o serveis i redueixin els seus costos. A més d’aconseguir un estalvi econòmic, aquestes accions estan dirigides a fomentar la cohesió dels comerços, passar de dinàmiques competitives a cooperatives, promoure el consum responsable i reforçar els vincles amb les associacions de comerciants. El primer pas per aquesta compra mancomunada serà la sensibilització i formació dels beneficis que comporta, així com la superació de potencials resistències a la cooperació.