Mesura

3.5

Realització de campanyes específiques de visualització del comerç de proximitat

Progres 5

2018Mesura plurianual 2016-2021

El comerç i els serveis de proximitat de Nou Barris representen un actiu molt important per a la dinamització econòmica i la cohesió social del territori. Tanmateix, s’ha identificat una manca de coneixement i conscienciació dels impactes positius que té per al territori disposar d’un comerç viu i dinàmic. Per això es duran a terme campanyes de diversos tipus, alineades amb les que impulsi la direcció de Comerç en clau de ciutat.


A tall d’exemple:

  • Es visualitzarà l’oferta de béns i serveis del comerç. 
  • Es farà ressò dels beneficis que comporta comprar al comerç de barri vinculant-ho amb criteris de consum responsable, i es buscarà imbricar el comerç de barri, allà on no sigui així, en les dinàmiques socials i comunitàries, com també amb els projectes d’intervenció social que s’estiguin desenvolupant, seguint els models dels Camins Escolars o del projecte Radars.      
  • Se cercarà que diversos actors del territori tinguin una relació més estreta amb el comerç de barri: hostaleria i restauració, centres cívics o empreses diverses, entre d’altres.     

Aquestes iniciatives poden estar emmarcades en les que es duran a terme arran del Pla, tot i que no només en aquestes. Són les rutes Pinxu-Panxo, la de Menja’t Collserola o la iniciativa del comerç Nou Barris es mou, entre d’altres.