Mesura

3.6

Impuls de l’associacionisme comercial

Progres 5

2018Mesura plurianual 2017-2021

Malgrat la important tasca que fan al territori, les entitats de comerç associat de Nou Barris presenten un percentatge d’establiments afiliats sobre el total notablement baix (19,6%) i sensiblement inferior a la mitjana de la ciutat (29,3%).

Cal treballar per millorar aquestes dades i per impulsar l’associacionisme comercial del Districte i, en el marc de la definició de plans estratègics de les associacions que des de la direcció de Comerç es volen impulsar, es proposa:    

  • Fer un estudi de les causes d’afiliació o no afiliació dels comerciants a les associacions; poder disposar d’aquest coneixement permetrà enfocar millor tant el rol que els comerços esperen de les associacions comercials com les campanyes de filiació.    
  • Cercar mesures per poder integrar els comerciants d’origen divers dintre de les associacions de comerciants i fer que aquestes siguin més plurals.    
  • Donar suport a l’elaboració d’un catàleg de serveis i activitats de cada associació que permeti visibilitzar la seva tasca i els avantatges d’estar-hi associat.    
  • Fomentar actuacions en el si de les associacions que impliquin compartir recursos i serveis (com un avantatge clar per als comerciants associats), tals com el servei a domicili.    
  • Pensar noves formes de dinamització comercial.    
  • Treballar per al reforç de les sinergies entre mercats i el comerç de proximitat del seu entorn com una forma de reforç mutu.