Mesura

4.2

Assessorament tècnic a projectes comunitaris i d’entitats del territori sobre ocupació i desenvolupament local, existents o emergents

Progres 5

2018Mesura plurianual 2017-2021

Nou Barris disposa d’alguns projectes singulars (alguns de consolidats i d’altres d’emergents) vinculats a la millora de l’ocupabilitat, especialment de col·lectius vulnerables, i a la dinamització econòmica de barris com, per exemple, Roquetes, Verdum, Porta, Can Peguera o la Zona Nord del Districte. El finançament és un component essencial per posar en funcionament aquests projectes, però per a la seva viabilitat també ho és el fet de disposar d’un suport tècnic potent que contribueixi a fer-los créixer, consolidar-los o assessorar-los de cara a la seva reorientació.

L’equip tècnic de Nou Barris oferirà assistència tècnica a projectes comunitaris i d’entitats del territori que tinguin entre els seus objectius la creació d’ocupació, la millora de l’ocupabilitat i, en general, l’impuls del desenvolupament local de barris o del Districte en el seu conjunt des dels paràmetres de la viabilitat del propi projecte; amb especial atenció a aquells que incorporen el col·lectiu de persones vulnerables i/o amb situació administrativa irregular.     

Aquest suport s’adaptarà a les necessitats identificades en cada projecte i podrà anar des del suport al disseny de projectes fins a l’assistència per a la millora de la gestió interna o per a la planificació estratègica. S’estima que uns cinc projectes del territori faran ús d’aquest recurs.
    

En el cas de projectes socioempresarials amb col·lectius vulnerables els escenaris poden ser diversos: des de projectes que puguin ser liderats o coliderats per persones en situació de vulnerabilitat, incloent-hi el suport a iniciatives d’aquests col·lectius tutoritzades per iniciatives empresarials consolidades o emergents, fins a projectes en el si d’empreses d’inserció, passant per la difusió d’ajuts a la contractació específics per a aquest col·lectiu.