Mesura

4.3

Posada en funcionament d’un Punt d’Atenció a l’Activitat Econòmica a Nou Barris

Progres 4

2018Mesura plurianual 2017-2021

El districte de Nou Barris és un dels que concentra un menor volum d’activitat econòmica del conjunt de la ciutat. La superfície cadastral de Nou Barris dedicada a activitat econòmica suposa el 19,1% de la del Districte –xifra 11,5 punts inferior a la mitjana de Barcelona– i representa tan sols el 3,9% de la total de la ciutat. Per tant, el teixit d’empreses radicades al territori és feble i el desenvolupament del comerç de proximitat es troba molt condicionat pel baix nivell de renda familiar disponible dels seus habitants.     

Per contribuir al desenvolupament econòmic i a promoure una major activitat econòmica al Districte, es crearà i es posarà en marxa un nou Punt d’Atenció a l’Activitat Econòmica al maig de 2018, que s’ubicarà al carrer Vilalba dels Arcs i que tindrà un doble objectiu:    

  • Donar suport a la creació de nous projectes empresarials o socioempresarials liderats per persones residents a Nou Barris, o bé iniciatives liderades per persones no residents que es vulguin instal·lar al Districte i que tinguin un impacte positiu en el desenvolupament dels seus barris: projectes per a la creació de comerços, serveis de proximitat, Economia, Social i Solidària o altres tipus d’activitat econòmica.    
  • Oferir serveis a agents econòmics del territori que, havent superat l’etapa d’arrencada del seu projecte, busquin eixamplar-lo, replantejar-lo o consolidar-lo, per tal d’atreure la creació i la implantació de noves empreses al Districte.     

El Punt oferirà tres tipus de serveis:    

  1. Informació sobre recursos de suport a l’emprenedoria i a l’empresa oferts per Barcelona Activa, el Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum o altres operadors públics o privats.    
  2. Informació econòmica i comercial relativa a Nou Barris, que pugui ser rellevant per emprendre o fer evolucionar una activitat econòmica (cens d’establiments en planta baixa, locals buits per barris, eixos i associacions de comerciants, fires o entitats d’inserció laboral, entre d’altres).    
  3. Accions formatives de suport al teixit econòmic del Districte quan s’identifiqui un nombre suficient de persones/agents interessats/des en un tema: pla d’empresa, finançament, contractació o d’altres.     

S’estima que el Punt atendrà unes 100 persones i/o entitats per any.     

Per garantir una millor atenció i assessorament a les iniciatives empresarials existents, es constituirà un espai de coordinació entre aquest servei i els serveis tècnics del Districte a través dels quals es tramiten les llicències d’activitat a Nou Barris.