Mesura

4.5

Creació d’eines per a l’activació de locals buits i contra la desertificació comercial

Progres 2

2018Mesura plurianual 2017-2021

L’escassa dotació comercial en general del districte de Nou Barris, així com la desertificació comercial d’alguns dels seus territoris, constitueix un llast en el seu desenvolupament econòmic. A més, l’activitat econòmica en locals de planta baixa té un impacte que va més enllà de l’estrictament econòmic: l’existència d’establiments comercials millora la percepció de seguretat ciutadana i contribueix al bon ús de l’espai públic i relacional.     

Per aquest motiu:    

  • S’impulsaran programes per afavorir la instal·lació de nova activitat econòmica en establiments comercials en planta baixa, tant de propietat privada com pública, en el marc d’iniciatives generades tant des de Nou Barris com des de fora del Districte.    
  • Es treballarà per disminuir el percentatge de locals buits sobre el total d’establiments en planta baixa, ja sigui per mitjà d’ajudes a la rehabilitació i/o l’adequació de locals, ajuts per al pagament del lloguer, concursos amb dotacions econòmiques per al desenvolupament d’una determinada activitat en plantes baixes, o altres incentius.    
  • També, i sempre que sigui possible, es lligarà la instal·lació de nova activitat econòmica al cobriment de mancances de l’oferta de béns o serveis als barris o de formes d’Economia, Social i Solidària.