Mesura

4.6

Promoció del patrimoni cultural i vivencial del Districte com a tractor d’activitat econòmica

Progres 2

2018Mesura plurianual 2016-2021

Nou Barris disposa d’un patrimoni tangible i intangible, itineraris i relats vinculats a la memòria històrica, la lluita veïnal, el passat pairal, la història de l’aigua o Collserola, entre d’altres. Un capital històric que pot esdevenir una palanca d’interès per incrementar el nombre de persones d’altres barris de la ciutat i de l’àrea metropolitana que visiten el Districte amb motius culturals o d’oci.     

Una palanca a la qual cal sumar d’altres atractius del Districte, com pot ser el cas d’esports urbans com l’skate, l’Ateneu Popular de Nou Barris, el Castell de Torre Baró, la Casa de l’Aigua i el Rec Comtal.     

En aquest context es donarà suport a la promoció d’activitats culturals, esportives i mediambientals que, sorgides des del districte de Nou Barris o que impliquin concertació en l’execució amb els actors del territori, es vinculin a:    

  • la recuperació patrimonial    
  • la divulgació i difusió del patrimoni