Mesura

4.7

Descentralització d’esdeveniments de ciutat als quals Nou Barris incorpori un valor afegit

Progres 5

2018Mesura plurianual 2017-2021

La majoria d’esdeveniments de ciutat (fires, congressos, convencions, concerts i altres esdeveniments culturals, entre d’altres) se celebren lluny de Nou Barris, malgrat que el Districte ofereix unes prestacions, espais i infraestructures que són adients per a bona part d’aquests esdeveniments. 

Es treballarà per a la captació d’alguns d’aquests esdeveniments, prenent en consideració el valor que hi pugui afegir el Districte i pensant en l’impacte econòmic que pugui generar sobre l’activitat dels establiments comercials de proximitat al territori.