Mesura

4.8

Impuls d’accions d’informació i sensibilització sobre finançament alternatiu

Progres 5

2018Mesura plurianual 2016-2017

Les dificultats que el crèdit bancari flueixi cap a les iniciatives econòmiques emprenedores o consolidades generen noves demandes al territori. A Nou Barris, no són pocs/ques els/les agents que reclamen poder accedir a noves vies de finançament de la seva activitat. 

Per difondre l’existència d’aquests nous instruments de finançament, es dissenyaran accions de divulgació que tinguin per objecte explicar aquesta oferta a actors socioeconòmics del territori: comerços i serveis de proximitat, microempreses o PIMES, persones emprenedores, associacions sense ànim de lucre, col·lectius d’entorns comunitaris i entitats de l’economia social.

L’últim trimestre de 2016 ha tingut lloc una experiència pilot amb quatre accions informatives impartides al Parc Tecnològic, amb una durada de 10 hores, per oferir una mirada global als instruments de finançament alternatiu i enfocar amb més profunditat dos instruments clau: el finançament col·lectiu o crowdfunding i els serveis financers, ètics i socials.