Mesura

5.1

Experimentació d’un model de promoció d’Economia Social i Solidària d’impuls comunitari

Progres 2

2018Mesura plurianual 2017-2021

En l’essència de l’ESS hi trobem l’arrelament al territori com un dels factors d’impacte i de cohesió del seu entorn immediat. I és així perquè és un model que sovint es genera des del propi territori per donar respostes als seus reptes i necessitats, a partir d’unes potencialitats que es coneixen prou bé. Nou Barris compta amb una presència significativa de formes d’ESS en alguns barris i el seu teixit comunitari fa temps que reivindica el rol de l’ESS en el desenvolupament local del seu territori.     

Des del Pla es contribuirà al disseny d’un model de promoció de l’ESS al Districte en el qual l’entorn comunitari de Nou Barris tingui un rol d’impulsor tant pel que fa a la difusió, com quant a la identificació de projectes o la seva execució. L’instrument per desenvolupar aquesta mesura podrà tenir diversos formats, des de la dotació de recursos tècnics en el si de les iniciatives comunitàries per facilitar l’articulació de propostes de model de difusió, fins a recursos integrats i especialitzats en el Punt d’Atenció a l’Activitat Econòmica (vegeu mesura 4.3), entre d’altres.     Es continuarà impulsant el foment sociocomunitari de l’economia solidària al barri de Porta (iniciat el 2016 amb el Pla de Xoc), a Roquetes i en altres barris del Districte segons l’evolució de la dinàmica sociocomunitària.