Mesura

6.6

Impuls d’accions que transformin en actiu les zones verdes vinculades als barris de muntanya de Nou Barris

Progrés 1

2018Mesura plurianual 2017-2021

Una de les potencialitats de Nou Barris és la seva proximitat i vinculació amb la serra de Collserola. Aquest actiu pot tenir un potencial econòmic i de generació d’ocupació important, vinculat al lleure, la cultura o activitats diverses del sector primari. En el Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària 2016-2019, una de les actuacions de la línia de treball de territorialització i acció comunitària és precisament l’Eix Muntanya, que té com a objectiu general impulsar i enfortir experiències d’Economia Social i Solidària a l’entorn de Collserola, partint dels projectes existents i de les potencialitats del territori. És un projecte per resignificar la relació de la muntanya amb la ciutat, a partir de projectes agroecològics, forestals i amb altres formats de l’ESS.