Mesura

8.1

Elaboració d’un catàleg de potencials proveïdors de proximitat de productes i serveis del Districte

Progres 2

2018Mesura plurianual 2017-2018

La finalitat del present Pla és la dinamització econòmica del teixit productiu de Nou Barris. En aquesta línia es farà especial èmfasi a potenciar la participació en els processos de contractació generats al Districte, del comerç de proximitat i de les empreses d’Economia Social i Solidària amb seu social a Nou Barris. 

Aquesta participació vindrà condicionada pel compliment de la normativa vigent en matèria de contractació pública i per l’aplicació de les clàusules socials i mediambientals contemplades a la Guia de contractació pública social, així com pel compliment de les clàusules estipulades en els corresponents plecs de condicions. 

A fi d’avançar cap a aquest objectiu, el Districte procedirà a fer una relació dels diferents proveïdors/es de serveis, obres i subministraments amb seu social a Nou Barris amb qui es treballa des de les diferents direccions i/o departaments per tal de conèixer la realitat actual.

Així mateix, s’impulsarà la creació d’un catàleg d’empreses proveïdores de serveis, obres i productes amb seu social al Districte que poden ser susceptibles de participar en els diferents processos de licitació i/o contractació impulsats des del districte de Nou Barris.