Mesura

8.2

Accions de difusió i comunicació de l’aplicació de les clàusules de contractació pública a Nou Barris

Progres 2

2018Mesura anual 2018

Una vegada finalitzat el procés de desenvolupament, concreció i redacció de les clàusules socials i mediambientals elaborades a partir de l’aprovació de la “Guia de contractació pública social”, el districte de Nou Barris procedirà a informar els potencials proveïdors de la seva aplicació en els diferents processos de contractació impulsats per part del Districte.