Drets Laborals: 759 assessoraments individuals al tercer trimestre

dilluns, 9. novembre 2020 - 15:20

Punts de defensa dels drets laborals. Amb l’Estat d’Alarma els Punts de Defensa de Drets Laborals van adaptar el seu servei al nou context.

Durant el tercer trimestre de l’any, ja en plena època Covid, els Punts de Defensa de Drets Laborals han atès 599 persones, de les quals el 67,6% han estat dones. En total s’han registrat 759 atencions individuals i s’han fet 4 sessions grupals de formació en drets laborals

Els Punts de Defensa dels Drets Laborals són un servei d’assessorament jurídic, presencial o telefònic, en matèria de drets laborals. És gratuït i obert a qualsevol persona que ho necessiti. Es pot sol·licitar cita trucant al 900 533 175 per a un assessorament per part de l’equip d’advocades. Els Punts de Defensa dels Drets Laborals estan impulsats per Barcelona Activa en col·laboració amb els Districtes de Ciutat Vella, Nou Barris i Sants-Montjuïc i en diàleg amb entitats socials i organitzacions sindicals.

Amb la declaració de l’Estat d’Alarma els Punts de Defensa de Drets Laborals van adaptar  el seu servei al nou context: increment del nombre d’advocades, ampliació de les hores del servei i transformació del que fins el moment eren atencions presencials en consultes telefòniques.

Des de mitjans de juny s’ha recuperat l’atenció presencial. Així, quan una persona vol ser atesa en aquesta modalitat, pot demanar cita a Nou Barris els dimarts i dijous, a Ciutat Vella els dimecres i a Sants- Montjuïc els dijous. A més, s’han iniciat assessoraments presencials al districte de Sant Andreu una tarda a la setmana. La ubicació d’aquests assessoraments setmanals es fa cada setmana a un barri diferent del districte, facilitant així l’accés als veïns i veïnes. Per una altra banda, es manté l’atenció telefònica de dilluns a divendres.

Durant aquests mesos, els motius pels quals les persones s’han adreçat al servei han evolucionat. Si bé veníem d’uns mesos on la majoria de qüestions eren relatives a la Covid-19 (ERTOs, prestacions…), aquestes han continuat però amb menys pes. Darrerament s’han començat a reprendre consultes habituals abans de l’estat d’alarma, com són els dubtes contractuals, categories salarials, etc. i estan arribant, també, moltes consultes relacionades amb la desafectació dels ERTOs, com poden ser modificacions substancials de les condicions contractuals (adaptació de jornades, torns, etc), molt habituals en aquest context.

En relació a la procedència de les persones ateses, el 69% han estat de nacionalitat espanyola l’12,8% procedeix d’altres països de la Unió Europea, majoritàriament d’Itàlia, i el 18,2% restant procedeix d’altres països de fora de l’UE, destacant Colòmbia, Hondures, Perú i Veneçuela.

Pel que fa a la classificació de les persones segons el lloc on viuen, el 81% viu a la ciutat de Barcelona i el 19% restant viu principalment a altres municipis de la província. En quant als districtes de residència de les persones que viuen a la ciutat, destaquen l’Eixample (15,88%) i Sant Martí (15,26%), seguits de Nou Barris i Sants-Montjuïc (13,81%).

Els Punts ofereixen també assessorament a persones, entitats i empreses contractants sobre drets i normativa laboral.

Podeu consultar la Infografia del 3er trimestre del Punt de defensa dels drets laborals.