Presentació del Pla de Desenvolupament Econòmic de Nou Barris pel període 2021-2024

dimecres, 7. abril 2021 - 18:20

PDE. Amb objectiu global recuperar i enfortir l’economia del Districte a quatre anys vista.

En el Consell Plenari de districte del mes de març s’ha presentat el nou Pla de Desenvolupament Econòmic de Nou Barris, el qual té com objectiu global recuperar i enfortir l’economia del Districte a quatre anys vista.

Aquest Pla, hereu de l’anterior Pla de Desenvolupament Economic (PDE) de Nou Barris 2016–2021, integra el conjunt d’accions de desenvolupament econòmic impulsades per l’Ajuntament i els actors del territori, amb la finalitat de contribuir a resoldre els reptes que te al davant el Districte i reduir les desigualtats socioeconòmiques entre els seus barris, a partir d’un  escenari que presenta moltes incerteses pel que fa a la superació de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

És, per tant, un model de promoció econòmica que s’apropa a les necessitats actuals que té el territori i que vol treballar per adaptar la seva resposta a aquelles que poden sorgir en nous escenaris; que vol minimitzar la distancia entre ciutadania i recursos públics; i que es concep a partir d’un enfocament d’economia plural i centrada en les persones.

El PDE consta de les vuit línies estratègiques (LE) i 17 objectius, que al seu torn es desglossen en accions concretes amb impacte al territori. Les línies estratègiques són les següents:

  • LE1. Nou Barris reactivació econòmica des del territori
  • LE2. Nou Barris aposta pel treball de qualitat per sortir de la crisi
  • LE3. Nou Barris reactiva el seu comerç
  • LE4. Nou Barris finança projectes que dinamitzen l’economia del districte
  • LE5. Nou Barris impulsa la promoció econòmica en clau tecnològica
  • LE6. Nou Barris enforteix l’economia social i solidària, verda i circular
  • LE7. Nou Barris atreu visitants per esdeveniments culturals i creatius
  • LE8. Nou Barris dins l’economia de la ciutat

Les accions emmarcades en aquestes línies i objectius s’aniran actualitzant al llarg dels anys 2021-24 a partir de les iniciatives que, de ben segur, sorgiran tant des de l’Ajuntament com des dels actors del Districte davant de l’evolució del context econòmic.

Aquest Pla s’ha elaborat de forma conjunta entre el Districte de Nou Barris, Barcelona Activa i el programa municipal de Pla de Barris.