Servei d'informació d'obres

Una manera de fer Europa

Programa operatiu 2007-2013 del Fons de Cohesió.

Barcelona ha proposat una sèrie de projectes mediambientals que per la seva qualitat han estat seleccionats per formar part de les operacions cofinançades pel Programa operatiu Cohesió-FEDER 2007-2013 amb càrrec al Fons Europeu de Cohesió. La taxa de cofinançament d'aquestes operacions és del 80% de les despeses subvencionables.

Barcelona hi participa amb projectes mediambientals en les tres prioritats comunitàries establertes en els plans d'acció mediambiental i de desenvolupament sostenible de la Unió Europea.

Prioritat - Millora en la gestió de l'ús de l'aigua potable.

Operacions a la ciutat relacionades amb l'extensió de l'ús de les aigües freàtiques, tant per a les tasques de neteja dels carrers amb aigua, com per al reg de parcs públics.

Operacions a la ciutat relacionades amb la rehabilitació i millora de 40 fonts ornamentals de la ciutat de Barcelona, evitant l'ús d'aigua de beure (potable) per a aquests menesters, i la reutilització de l'aigua que usen aquest tipus de fonts.

Prioritat - Millora del tractament de les aigües residuals.

Operacions a la ciutat relacionades amb la construcció i la millora del clavegueram.

Operacions a la ciutat relacionades amb la construcció de nous col·lectors d'aigües residuals.

Operacions a la ciutat relacionades amb la construcció de nous dipòsits de regulació pluvial.

Prioritat - Millora en l'eliminació dels residus sòlids.

Operacions a la xarxa de recollida pneumàtica de residus sòlids urbans (RSU). Desdoblament de la capacitat de la Central de la Vila Olímpica, i l'extensió de la xarxa en diferents punts de la ciutat.

Una operació relacionada amb la base logística de Font Trobada per a la recollida de residus sòlids urbans (RSU).

Una operació relacionada amb la construcció de cinc punts verds de barri en diversos districtes de Barcelona per a la recollida selectiva de residus sòlids reutilitzables, reciclables i especials.

Enllaços relacionats:

Direcció General de Fons Comunitaris

http://www.dgfc.sgpg.meh.es/

Comissió Europea - Política Regional

http://ec.europa.eu/regional_policy/es/atlas/spain/es51/es51

Obres en execucióObres finalitzades

Unió europea

Una manera de fer europa

Projecte cofinanciat pel Fons Europeu de Cohesió