Servei d'informació d'obres

Notícies

Afectacions a la mobilitat a via Laietana i el seu entorn per obres

02/08/2020 - 10:51h. - Ecologia Urbana -

A partir del 3 d’agost i fins al 4 d’octubre, es faran treballs a la via pública que comportaran afectacions a la mobilitat en certs moments. Les intervencions es duran a terme tant a les voreres com a la calçada per poder fer cales i inspeccions vinculades al manteniment dels serveis de la via. En concret, del 3 d’agost al 2 d’octubre es faran les cales en vorera de dilluns a divendres. Es començarà pel costat Llobregat de muntanya a mar i es continuarà pel costat Besòs de mar a muntanya. En calçada, els treballs es faran en vuit caps de setmana, des del 8 i 9 d’agost al 3 i 4 d’octubre. El dissabte es farà l’obra civil per l’obertura de la cala i el diumenge la reposició.

Per dur a terme els treballs d’inspecció a les cambres de la companyia Telefónica i de les galeries de serveis existents a la via Laietana caldrà fer-hi diverses cales a calçada i voreres, que es duran a terme entre el 3 d’agost i el 4 d’octubre.

L’execució de cales a la calçada es faran durant vuit caps de setmana i comportarà restriccions de trànsit. La implantació de l’obra es farà a partir de les 6.00 hores del dissabte i els treballs seran de 8.00 a 20.00 hores. Durant la nit es mantindrà l’ocupació i el diumenge s’iniciaran els treballs a les 9.00 hores i acabaran a les 20.00 hores amb la retirada de l’ocupació. Es garantirà en tot moment un carril de circulació per sentit, i es permetrà l’accés als guals existents. Les parades de bus i els passos de vianants també es mantindran operatius.

En relació a les cales a les voreres, aquestes tindran lloc de dilluns a divendres i es faran mantenint en tot moment un itinerari adaptat per a vianants, ja sigui per meitats protegint la rasa amb planxes, o ja sigui amb la ocupació dels espais ampliats a vorera, i col·locant rampes adaptades.

Les parades de bus es mantindran operatives en tot moment habilitades mitjançant cons. Per altra banda, els passos de vianants es mantindran operatius mantenint una amplada mínima de 2 a 2,50 metres.

Programació dels treballs

-Del 3 d’agost al 2 d’octubre, de dilluns a divendres, es faran les cales a la vorera, començant pel costat Llobregat de muntanya a mar i prosseguint pel costat Besòs de mar a muntanya.

-El cap de setmana del 8 i 9 d’agost es faran les cales al costat Llobregat del tram entre la plaça d’Urquinaona i el costat muntanya de la plaça d’Antoni Maura.

Les inspeccions de les arquetes es faran a primera hora amb ocupacions puntuals del carrils de circulació i les illes.

-El cap de setmana del 15 i 16 d’agost es faran les cales al costat Llobregat del tram entre el costat muntanya de la plaça Antoni Maura i el costat muntanya del carrer Jaume I.

-El cap de setmana del 22 i 23 d’agost es faran les cales al costat Llobregat entre el costat mar del carrer Jaume I i el carrer Salvador Aulet. Es treballarà en illa fins el carrer Jaume I mantenint un carril pel costat Llobregat sentit mar. El pas de vianants del carrer Argenteria es mantindrà obert de 2,50m a 3m d’amplada.

-El cap de setmana del 29 i 30 d’agost es faran les cales al costat Llobregat entre el carrer Salvador Aulet i el passeig  de Colom.

Hi haurà afectacions a la calçada mar del carrer Àngel Baixeras, especialment a la vorera, i s’afectarà l’estacionament de motos.

-El cap de setmana del 5 i 6 de setembre es faran les cales del costat Besòs entre el passeig  Colom i el carrer de l’Argenteria.

-El cap de setmana del 12 i 13 de setembre es faran les cales del costat Besòs entre el carrer de l’Argenteria i el costat muntanya de la plaça Antoni Maura.

Es mantindran les parades de bus.

-El cap de setmana del 26 i 27 de setembre es faran les cales del costat Besòs entre el costat muntanya de la plaça d’Antoni Maura i el carrer Jonqueres. Es desplaçarà el pas de vianants de la plaça Lluís Millet i es mantindrà la parada de bus.

Els treballs al carrer Jonqueres es faran mantenint un carril de circulació pel costat Llobregat de mínim 3,20 metres.

-El cap de setmana del 3 i 4 d’octubre es faran els treballs de reposició del paviment amb maquinaria lleugera. El dissabte es treballarà en el costat Llobregat i el diumenge en el costat Besòs per trams.

La restricció es farà amb cons mantenint un carril de circulació per sentit. En el cas d’ocupar més d’un carril del mateix sentit, els treballs es faran a primera hora de la jornada i s’habilitarà un carril de circulació per sentit per la calçada adjacent amb cons.

Durant la reposició de l’aglomerat es mantindran en tot moment les parades de bus.

V

Unió europea

Una manera de fer europa

Projecte cofinanciat pel Fons Europeu de Cohesió