Servei d'informació d'obres

Notícies

Afectacions a la mobilitat per obres aquesta primera setmana de novembre

31/10/2019 - 10:15h. - Ecologia Urbana -

Hi haurà treballs d'enllumenat, reparació del clavegueram, millora de túnels del metro, pavimentacions i reparacions de canalitzacions i subministraments, entre altres obres.

Millora enllumenat

A l’Eixample, continuen els treballs de substitució de l’enllumenat públic actual per un de tipus LED i la substitució del quadre de comandament per un del tipus Monolit al carrer Rosselló entre Viladomat i Comte d’Urgell i un tram de canalització al carrer Provença entre Viladomat i Comte Urgell. Actualment es treballa en la vorera muntanya del carrer Provença entre Comte Borrell i Viladomat. Està previst que l’actuació finalitzi el 17 de gener de 2020.

A Horta-Guinardó continuen els treballs de substitució de l’enllumenat públic actual per un de tipus LED i la substitució dels quadres d’enllumenat existent a la Travessera De Gràcia entre Sardenya i Cartagena. Finalitzada la fase 2, del 4 al 8 de novembre es realitza la fase 3 a la vorera muntanya del tram entre Castillejos i Cartagena. Està previst que l’actuació finalitzi el 5 de desembre.

Reparació clavegueram

A l’Eixample, continuen els treballs de reparació del clavegueram al carrer Lepant entre Rosselló i Provença. Està previst finalitzar les obres el 29 de novembre.

A Nou Barris, continuen els treballs per la substitució de la reixa de recollida d’aigües transversal de la Ronda Guineueta Vella entre la Via Favència i el carrer Antonio Machado per reixes BCN10. Està previst finalitzar les obres el 15 de novembre.

Altres obres

A Sant Andreu, continuen els treballs de manteniment dins del túnel de l’L9 i de l’L4. A la zona del pou d’Havaneres és necessari ocupar àmbit de la plaça Havaneres per l’accés de personal per les tapes de ventilació existent. L’execució dels treballs està prevista del 4 de novembre al 4 de març del 2020.

A Gràcia, es realitzan els treballs d’implantació d’una grua mòbil a la cruïlla del carrer Torrent de l’Olla amb Bonavista per la instal·lació de la grua torre a l’espai interior de la finca situada al carrer Bonavista 30, per la construcció del nou edifici. L’actuació es programa diumenge 3 de novembre amb talls puntuals en l’àmbit de l’obra.

També a Gràcia, es realitzen els treballs d’implantació d’una grua mòbil de 400Tn a la Via Augusta al costat muntanya del carrer Marià Cubí per realitzar els treballs de desmuntatge de la grua torre per la construcció de l’edifici de la plaça Gala Placídia 23. L’actuació es programa de l’1 al 2 de novembre, amb afectacions puntuals en l’àmbit de l’obra.

A Ciutat Vella, es realitzen els treballs per la implantació d’un nou pas de vorera a la cruïlla del carrer Antic de Sant Joan amb l’avinguda Marqués de l’Argentera. L’actuació es programa del 28 d’octubre al 22 de novembreamb talls puntuals en l’àmbit de l’obra.

A Les Corts, es realitzen els treballs de pavimentació del carrer Joan Güell entre travessera de les Corts i avinguda Madrid. L’actuació es programa del 18 al 27 de novembre amb talls puntuals en l’àmbit de les obres.

A l’Eixample, es realitzen els treballs de reparació dels junts existents al costat muntanya de la plaça Catalunya a la cruïlla de la Ronda Sant Pere amb el passeig de Gràcia. Es programa l’actuació per meitats en dos diumenges: el 24 de novembre i l’1 de desembre, amb afectacions puntuals en l’àmbit de les obres.

També a l’Eixample, es realitzen treballs d‘edificació al carrer Aribau 120 – 122. L’actuació està prevista del 18 de novembre al 28 de febrer de 2021, amb ocupacions puntuals del carril bus.

Al mateix districte, continuen els treballs de substitució de la cambra de gas existent a la vorera muntanya – Llobregat de la Gran Via CC amb el Comte de Borrell per un mòdul de regulació nou de petites dimensions. Està previst que l’actuació finalitzi el 22 de novembre.

També a l’Eixample, es realitzen els treballs d’eliminació de vàlvula de gas situada al xamfrà Besòs – mar del carrer Méndez Núñez amb la ronda de Sant Pere i treballs per la instal·lació de nova vàlvula al carrer Alí Bei al costat Besòs del carrer Girona, davant del monument de Rafael Casanova. L’actuació es programa del 28 d’octubre al 29 de novembre amb afectacions puntuals en l’àmbit de l’obra.

Seguint a l’Eixample, també es realitzen els treballs d’enderroc de la tanca existent i construcció de nou mur al carrer Viladomat a l’entorn de l’Espai Germanetes, al xamfrà mar – Besòs amb el carrer Consell de Cent. L’actuació es programa del 28 d’octubre al 13 de desembre.

A Sants-Montjuïc, es realitzen els treballs de creuament de calçada del carrer Sants a l’alçada de la Riera d’Escuders. L’actuació es programa per als dies 1, 3, 17 i 23 de novembre.

A Sant Martí, es realitzen els treballs d’allargament de la galeria de serveis en vorera muntanya del carrer Sancho d’Àvila entre Àlaba i Àvila fins la connexió a l’edifici del carrer Sancho d’Àvila 65. L’actuació es programa del 4 al 29 de novembre amb afectacions puntuals en l’àmbit de l’obra.

A Horta-Guinardó i Sants-Montjuïc es realitzen treballs d’enderroc. A Horta-Guinardó, s’enderroquen les finques compreses al carrer Mas Casanovas 5 i 7 i al carrer Lligalbé 8 -10 i 12 – 14, una actuació prevista del 4 de novembre al 21 de desembre, amb tall total del Torrent de Lligalbé. A Sants-Montjuïc, es realitzen els treballs d’enderroc de l’edifici a la cantonada del carrer Burgos amb el Riera de Tena, una actuació prevista del 6 de novembre al 5 de desembre amb ocupació de vorera.

També a Horta-Guinardó, es realitzen els treballs d’urbanització de la parcel·la resultant de l’enderroc de les edificacions situades al carrer Alguer 33 – 35, per completar la urbanització que va fer l’Agència del Carmel i va quedar pendent, i l’execució de les escales del carrer Alguer que comuniquen el carrer Murtra amb el carrer Santuari. Es programen els treballs del 28 d’octubre al 31 de març del 2020 amb afectacions puntuals en l’àmbit de l’obra.

Tota la informació sobre aquesta i altres obres les podeu consultar al web del Servei d’Informació d’Obres.

Unió europea

Una manera de fer europa

Projecte cofinanciat pel Fons Europeu de Cohesió