Servei d'informació d'obres

Comencen les obres al CEIP i EBM Turó de la Peira

19/07/2021 - 13:34

Els treballs es duen a terme en el marc del projecte de pacificació dels entorns escolars i duraran fins al 13 d’agost

Els treballs es duen a terme en el marc del projecte de pacificació dels entorns escolars i duraran fins al 13 d’agost

Nou Barris ha començat els treballs al CEIP i a la EBM Turó de la Peira. Es tracta de les tasques de pacificació dels entorns de nou centres escolars del districte que s’executaran al llarg d’aquest estiu en el marc del desplegament del programa “Protegim les Escoles”.

Les obres duraran fins al 13 d’agost i això és el que s’hi farà:

CEIP Turó de la Peira

  • Limitació de la velocitat als 30 km/h al carrer Peñalara, amb la instal·lació de la senyalització pertinent i la disposició d’elements dissuasius a la calçada
  • Eixamplament de la vorera en la seva trobada amb Rosario Pi i securització de les entrades. S’ampliarà la vorera davant de l’escola en la franja de 45 m en què actualment és més estreta, fet que obligarà a retirar la vorada actual, desplaçar-la i construir el nou paviment. Davant de cadascuna de les entrades al centre es col·locarà una nova barana que, en el cas de la ja existent davant d’una de les entrades, substituirà l’actual. També s’hi col·locaran papereres
  • Visibilització del centre. Tant al carrer Peñalara com al carrer Rosario Pi es pintarà l’element que indica l’existència d’una escola davant dels passos de vianants. Es millorarà i complementarà també la senyalització viària horitzontal i vertical indicadora de la proximitat d’un centre escolar

EBM Turó de la Peira

  • Pacificació del carrer. S’introduirà la senyalització pertinent per evidenciar la proximitat del centre educatiu
  • Per millorar la seguretat dels infants i les famílies quan travessin el carrer, els dos passos de vianants existents es transformaran en plataforma elevada, fet que permetrà travessar-los a nivell i obligarà els vehicles a reduir significativament la velocitat
  • Supressió d’aparcament i eixamplament de vorera. Donat que bona part de la vorera davant de l’escola bressol no té cordó d’aparcament entre els dos passos de vianants, se suprimiran les quatre places d’estacionament que hi queden i s’ampliarà la vorera
  • A banda i banda del gual de vehicles que hi ha en el punt d’accés a l’escola, es col·locarà una barana que faci més segur l’espai i eviti que els nens i nenes puguin accedir a la calçada. A més, per afavorir la trobada i l’espera de les famílies que porten o recullen els infants, s’augmentarà el nombre de bancs existents, i s’hi posarà alguna jardinera
  • Visibilització del centre. Es pintarà l’element que indica l’existència d’una escola davant dels passos de vianants. Es millorarà i complementarà també la senyalització viària horitzontal i vertical indicadora de la proximitat d’un centre escolar

Obres al plànol

Voleu tenir localitzades sobre el plànol les obres que s'estan fent a Barcelona? En aquesta secció les podreu trobar, per la ubicació o pel tipus d'obra. A més, podreu consultar les dades bàsiques sobre l'actuació que hi té lloc.

Obres al plànol

Unió europea

Una manera de fer europa

Projecte cofinanciat pel Fons Europeu de Cohesió