Servei d'informació d'obres

Comencen les obres d'urbanització al carrer Josep Estivill per millorar l’entorn de l’estació de la Sagrera

30/06/2021 - 18:32

Urbanisme i infraestructures. Els treballs, impulsats per Barcelona Sagrera Alta Velocitat per encàrrec de l’Ajuntament, comptaran amb una inversió de 1,55M€ i acabaran a principis de 2022.

Barcelona continua amb les obres de transformació urbana entorn a l’estació de la Sagrera, amb l’obertura i urbanització del carrer Josep Estivill, entre els carrers d’Hondures i Gran de la Sagrera, per millorar l’espai urbà i dinamitzar l’àrea de transformació que envolta la futura estació. En aquests moments ja ha finalitzat la urbanització d’un àmbit de més de 20.000 m2 corresponents als eixos viaris del carrer Gran de la Sagrera, Garcilaso i Berenguer de Palou, entre els carrers Costa Rica i Ferran Turné.

Aquest dimecres 30 de juny s’inicien els treballs impulsats per Barcelona Sagrera Alta Velocitat (BSAV) per encàrrec de l’Ajuntament per continuar amb les obres de transformació urbana ubicada en l’àrea de transformació de la futura estació de la Sagrera, a Sant Andreu.

Es tracta de l’obertura i urbanització del carrer Josep Estivill, entre els carrers d’Hondures i Gran de la Sagrera.

L’objectiu principal és millorar l’espai urbà, fer més permeable el barri de la Sagrera i dinamitzar aquest entorn, adequar la situació urbanística al Planejament vigent i anar endreçant la situació actual al voltant de la ferida urbana que fa anys que afecta el veïnat com a conseqüència de les obres de construcció de l’estació, que segueixen avançant a dia d’avui.

Aquesta urbanització compta amb un pressupost de 1,55 milions d’euros, dels quals l’Ajuntament n’aporta 0,75 i 0,80 provenen de les quotes urbanístiques derivades del sector en transformació de l’Entorn Sagrera. La previsió és que les actuacions finalitzin durant el primer mes de 2022.

Millora de la mobilitat i pacificació del trànsit rodat

En concret, les voreres tindran 5 metres d’amplada i es disposaran elements de jardineria i nou enllumenat amb òptica de led sobre columna. La calçada central serà de 10 metres d’amplada, formada per dos carrils de 3 metres i un únic sentit de circulació (sentit Hondures – Gran de la Sagrera), i dues fileres d’estacionament i serveis adjacents de 2 metres.

S’eliminarà la connexió entre el passatge Bofarull i el carrer Gran de la Sagrera, que quedarà substituïda per l’obertura del carrer Josep Estivill.

De la mateixa forma també s’eliminarà el cul de sac existent del carrer Josep Estivill. Ambdues accions permetran guanyar dos espais destinats a zones d’estada, mitjançant espais verds i elements de mobiliari (bancs, cadires, papereres, etc.).

Es proposen diversos tipus de paviments a l’interior de l’àmbit amb l’objectiu de reforçar el seu caràcter de vianants. A més, es preveu implantar arbrat nou d’alineació, mobiliari i punts de llum led sobre columnes d’enllumenat en tota l’actuació per aconseguir millorar la mobilitat del vianant i dotar la urbanització de l’àmbit d’un alt grau de qualitat.

Obres al plànol

Voleu tenir localitzades sobre el plànol les obres que s'estan fent a Barcelona? En aquesta secció les podreu trobar, per la ubicació o pel tipus d'obra. A més, podreu consultar les dades bàsiques sobre l'actuació que hi té lloc.

Obres al plànol

Unió europea

Una manera de fer europa

Projecte cofinanciat pel Fons Europeu de Cohesió