Servei d'informació d'obres

Comencen les obres per segregar el carril bici de la Gran Via

30/11/2021 - 16:12

Mobilitat. Aquesta setmana comencen les obres d’implantació d’un carril bici segregat d’1 km, a cadascuna de les calçades laterals de la Gran Via de les Corts Catalanes.

Aquesta setmana comencen les obres d’implantació d’un carril bici segregat d’1 km, a cadascuna de les calçades laterals de la Gran Via de les Corts Catalanes, per tal de suprimir els carrils que circulen actualment per les tercianes d’aquesta via compartint espai amb el vianant.

Tal i com es mostra en el plànol adjunt, els treballs es duran a terme en dues fases, començant pel tram  entre els carrers de la Marina i Roger de Flor (en ambdós sentits). Durant el mes de desembre es farà la implantació de l’obra i de les casetes, l’execució de rases per a canalitzacions de nova semaforització, així com la reubicació dels serveis que hi ha actualment a la calçada (contenidors, parades de taxi, zones de càrrega i descàrrega…), als carrers transversals de la Gran Via.

A partir del 10 de gener, es tallaran les dues calçades laterals per a dur a terme la resta de treballs necessaris per executar el carril bici: fresat i aglomerat del paviment, semaforització, treballs de pintura, col·locació de peces separadores i senyalització. Es permetrà l’accés als guals. Com a conseqüència, es produiran desviacions de bus a la banda muntanya que, en el seu moment, estaran degudament senyalitzades a les parades.

Alguns treballs es faran necessàriament en cap de setmana o en horari nocturn, amb les mesures necessàries per minimitzar les molèsties al veïnat.

Segona fase de les obres
A partir de febrer s’iniciaran les obres de la segona fase, en el tram entre els carrers de
Bailèn i de Pau Claris. La seqüència dels treballs serà la mateixa i el veïnat serà degudament informat amb cartells als portals de la zona.

Aquesta actuació s’emmarca en el projecte de construcció de 32,6 quilòmetres nous de carril bici i la millora d’11,7 quilòmetres ja existents. L’objectiu és arribar al 2023 amb una xarxa total de 272 quilòmetres, per fer de Barcelona una ciutat més sostenible.

Obres al plànol

Voleu tenir localitzades sobre el plànol les obres que s'estan fent a Barcelona? En aquesta secció les podreu trobar, per la ubicació o pel tipus d'obra. A més, podreu consultar les dades bàsiques sobre l'actuació que hi té lloc.

Obres al plànol

Unió europea

Una manera de fer europa

Projecte cofinanciat pel Fons Europeu de Cohesió