Servei d'informació d'obres

Obres de nova línia d'alta tensió

10/03/2021 - 19:58

Zona Franca. El 15 de març comença la canalització d'una nova línia elèctrica d'alta tensió al carrer 21 i l'avinguda 5, al Parc Logístic.

El 15 de març comença la canalització d'una nova línia elèctrica subterrània d'alta tensió (220 kV) al carrer 21 i l'avinguda 5, al Parc Logístic. Es tracta de la primera fase de la connexió entre la nova subestació de Cerdà, ubicada a la Zona Franca, i la cambra existent núm. E.3 de la línia Aeroport - Zona Franca – Motors.

La canalització consisteix a obrir una rasa de serveis d’entre 0,8 i 1,8 m d’ample, i d’una fondària mitjana d’entre 2,10 i 2,50 m de fondària per creuar per sota de tots els serveis existents. El primer tram d’aquesta nova línia es construirà entre el 15 de març i el 21 de maig al carrer 21 i a l’avinguda número 5, dins del recinte del Parc Logístic de la Zona franca.

Durant aquestes 10 setmanes, els treballs es desenvoluparan en quatre fases:

  1. Carrer 21, del 15/03 al 16/04. Ocupació del vial lateral del carrer 21. Restarà anul·lat l’accés a les indústries amb façana a aquest carrer.
  2. Av. número 5, primera part, del 16/04 al 03/05. Ocupació del carril esquerre en sentit de circulació mar. Quedarà un carril de circulació per sentit, de 2,7 metres, que podria obligar a donar pas alternatiu amb semàfor.
  3. Av. número 5, segona part, del 03/05 al 05/05. Execució del creuament de l’av. número 5, a la banda muntanya, ocupant part de la calçada del costat muntanya.
  4. Av. número 5 fins al carrer 22, del 05/05 al 21/05. Ocupació de part de la calçada del costat muntanya fins a la cantonada del carrer 22. Resta un carril de circulació per sentit de circulació, amb amplada suficient pel pas de vehicles pesats.

Obres al plànol

Voleu tenir localitzades sobre el plànol les obres que s'estan fent a Barcelona? En aquesta secció les podreu trobar, per la ubicació o pel tipus d'obra. A més, podreu consultar les dades bàsiques sobre l'actuació que hi té lloc.

Obres al plànol

Unió europea

Una manera de fer europa

Projecte cofinanciat pel Fons Europeu de Cohesió