Servei d'informació d'obres

Es reprenen els terminis dels procediments d’autorització per a l’execució d’obres i l’inici d’activitats a Barcelona

20/05/2020 - 14:48

Covid-19. Es prioritzen aquells expedients associats a l'habitatge de protecció oficial, així com determinats tipus d'equipaments públics.

Es posen en marxa de nou els terminis administratius dels procediments d'autorització per a l'execució d'obres i l'inici d'activitats a la ciutat de Barcelona, suspesos durant la crisi sanitària, per respondre a la protecció de l'interès general i el funcionament bàsic dels serveis. Es prioritzen aquells expedients associats a l'habitatge de protecció oficial, així com determinats tipus d'equipaments públics vinculats amb necessitats de la ciutadania i amb component social i assistencial, sanitari i científic.

L’Ajuntament de Barcelona ha reprès de nou els terminis dels procediments d’autorització per a l’execució d’obres i l’inici d’activitats a la ciutat de Barcelona, suspesos durant aquest període, com a resposta a la protecció de l’interès general i el funcionament bàsic dels serveis, de conformitat amb el Decret d’Alcaldia signat el 19 de maig.

Aquesta rehabilitació dels terminis dels procediments administratius ve acompanyada de l’adopció de criteris per prioritzar la tramitació i resolució de determinats procediments. En aquest sentit, es prioritzen determinats serveis bàsics a la ciutat, que s’identifiquen, especialment, amb l’habitatge de protecció oficial i determinats tipus d’equipaments públics vinculats amb necessitats ciutadanes de component social i assistencial, sanitari i científic.

En conseqüència, i seguint sempre amb el compliment de les condicions i mesures sanitàries i de seguretat que en cada moment siguin vigents, es reprendrà la tramitació dels procediments d’autorització o altra forma d’intervenció per l’execució d’obres i inici d’activitats que havien quedat suspesos en un moment de màxima alerta ocasionada per la crisi sanitària de la covid-19.

S’estableixen criteris per prioritzar l’admissió, tramitació i resolució, d’aplicació als tràmits que haguessin quedat suspesos com als que es presentin a partir de la vigència del Decret.

Aquesta represa de l’activitat es fa d’acord a l’aplicació de la disposició addicional tercera, apartat 4, del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la covid-19.

Obres al plànol

Voleu tenir localitzades sobre el plànol les obres que s'estan fent a Barcelona? En aquesta secció les podreu trobar, per la ubicació o pel tipus d'obra. A més, podreu consultar les dades bàsiques sobre l'actuació que hi té lloc.

Obres al plànol

Unió europea

Una manera de fer europa

Projecte cofinanciat pel Fons Europeu de Cohesió