Servei d'informació d'obres

Les obres del nou mercat de Montserrat es faran entre el 2022 i el 2023

31/03/2021 - 14:03

Enguany se’n redactarà el projecte executiu, s’adjudicaran les obres i s’iniciaran els treballs constructius

Enguany se’n redactarà el projecte executiu, s’adjudicaran les obres i s’iniciaran els treballs constructius

Les obres del nou mercat de Montserrat es duran a terme entre el 2022 i el 2023. Aquesta és la darrera previsió amb què es treballa, després que al llarg de l’any passat es redactés el projecte bàsic, s’iniciés el procés de reordenació comercial i es publiqués el Pla Especial Urbanístic dels entorns. Aquest 2021, de la seva banda, es redactarà el projecte executiu del mercat, s’adjudicaran les obres i s’iniciaran els treballs constructius.

El projecte preveu que el nou mercat comptarà amb 7.500 m2 de superfície. El desnivell de 10 metres del terreny on estarà ubicat s’equilibrarà amb un edifici que contindrà la topografia i que tindrà diferents accessos a diferents nivells. El projecte preveu un edifici trapezoïdal amb accessos des de les cantonades. A les plantes sobre rasant es situarà el mercat tradicional amb 25 establiments alimentaris, un bar-cafeteria i cinc establiments exteriors, i una superfície comercial, de 1.300 m2 i el hall d’accés. Les plantes sota rasant es destinaran a magatzems i espais logístics al nivell -1, i a un aparcament de 50 places al nivell -2.

La construcció del nou Mercat de Montserrat suposa també una replantejament de l’espai que hi ha entre els carrers Via Favència, Aiguablava, carrer de les Torres i Camí Vell de la Pedrera, amb la voluntat que continuï sent un node de relació entre els diferents barris del voltant. Es preveu mantenir part de les arcades de l’actual edifici del mercat (al sud-oest de la peça), de manera que la nova edificació se situarà a la banda nord-est de l’illa. Al mig, quedarà un ampli espai central que servirà com a plaça i com a via de connexió entre les diferents parts del districte.

Convé recordar, doncs, que a diferència d’altres mercats municipals, en aquest cas no serà necessari d’instal·lar un mercat provisional, ja que el nou mercat s’ubicarà en un edifici de nova construcció. El destí de l’edifici l’antic mercat, que es desmuntarà parcialment, es decidirà per part del Districte mitjançant un procés participatiu amb el veïnat.

Obres al plànol

Voleu tenir localitzades sobre el plànol les obres que s'estan fent a Barcelona? En aquesta secció les podreu trobar, per la ubicació o pel tipus d'obra. A més, podreu consultar les dades bàsiques sobre l'actuació que hi té lloc.

Obres al plànol

Unió europea

Una manera de fer europa

Projecte cofinanciat pel Fons Europeu de Cohesió