Servei d'informació d'obres

Notícies

Nova zona d’estacionament regulat al districte de Sant Martí

01/10/2020 - 15:45h. - Ecologia Urbana -

S'han iniciat els treballs de senyalització per la implementació d’una nova zona de l’estacionament regulat del Districte de Sant Martí. Aquestes actuacions tindran lloc al barri de Sant Martí de Provençals per a la creació de la nova zona de residents d’AREA denominada Zona 27.

Nova Zona 27

Amb aquesta actuació es regularà l’aparcament a la calçada entre els límits de la ronda de Sant Martí, carrer del Pont del Treball Digne, carrer de Cantàbria, gran via de les Corts Catalanes i el carrer Bac de Roda per tal que el veïnat tingui prioritat a l’hora d’aparcar.

Les places que es regulen amb aquesta ampliació són 2.390 noves places verdes i s’identifiquen amb pintura verda. Això significa que, amb l’objectiu de prioritzar l’estacionament dels residents, els vehicles dels no residents a la Zona 27només podran estacionar un màxim de dues hores dins de l’horari de regulació que indiqui el senyal vertical corresponent i amb la tarifa d’AREA Verda que correspongui a l’etiqueta mediambiental del vehicle.

A més, també es crearan 68 noves places d’AREA Blava, 118 noves places d’AREA DUM i 428 noves places per a motos.

Informació per a residents 

Totes les persones residents d’aquesta nova zona que siguin titulars d’un vehicle registrat al seu domicili podran gaudir de la possibilitat d’estacionar a les places verdes de la Zona 27 així identificades en el senyal vertical corresponent amb la tarifa de Resident que correspongui a l’etiqueta mediambiental del seu vehicle.

Així, a partir de la segona quinzena d’octubre, el veïnat dels carrers que s’incorporen al sistema d’estacionament regulat rebran als seus domicilis una carta informativa sobre la seva zona de resident i un fulletó informatiu sobre l’ús de l’estacionament com a resident.

Obtenció de tiquets 

Per obtenir els tiquets d’estacionament a la calçada com a resident, es recomana que les persones usuàries utilitzin l’aplicació mòbil gratuïta ONaparcar residents.

Amb aquesta aplicació es poden obtenir tiquets des d’un dia i, com a màxim, fins a final d’any.

Com que es tracta d’un tiquet digital, pot ser comprovat de forma segura i en temps real pel dispositiu del vigilant i, per tant, no és necessari utilitzar el parquímetre ni col·locar cap tiquet de paper al vehicle. Tot i així, si és necessari, es pot imprimir un rebut del pagament realitzat.

Durant aquests mesos s’implantarà la senyalització de la zona i el 30 de novembre es posarà en marxa.

Més informació.

Unió europea

Una manera de fer europa

Projecte cofinanciat pel Fons Europeu de Cohesió