Servei d'informació d'obres

Noves afectacions a la mobilitat en les properes setmanes per obres

21/05/2021 - 14:00

Obres. Continuen els treballs de reparació de paviment a La Rambla i Rambla de Catalunya, amb talls de circulació els dies 23 de maig, 1 i 2 de juny, entre altres obres destacades.

Consulteu les properes afectacions a la mobilitat durant les properes setmanes, com els talls de circulació a La Rambla i Rambla Catalunya o els talls nocturs als túnels urbans.

Reparacions de calçada a Rambla Catalunya i La Rambla

A Ciutat Vella, continuen els treballs dexecució de reparacions de paviment asfàltic en els carrers de Rambla de Catalunya i La Rambla.

 • Rambla Catalunya. Els dies 1 i 2 de juny es treballarà al tram entre Gran Via de les Corts Catalanes i Ronda Universitat. Hi haurà tall de circulació, sempre en sentit muntanya deixant habilitat el pas de vehicles en sentit mar, i només durant l’horari de treball, a la nit quedarà restituïda la circulació en tots dos sentits.
 • La Rambla. Diumenge 23 de maig es treballarà a la calçada costat Besòs, sentit circulació muntanya, entre avinguda de les Drassanes a plaça de Catalunya. Hi haurà tall total de la calçada en l’àmbit de les obres.

Urbanitzacions a Sant Martí

A Sant Martí, es realitzen els treballs d’urbanització dels següents carrers:

 • Carrer de Tànger, des de l’avinguda Meridiana fins a Àvila
 • Carrer de Pamplona, des de l’avinguda Meridiana fins a Sancho d’Àvila
 • Carrer d’Àlaba, des de Bolívia fins a Sancho d’Àvila

La urbanització es divideix en diverses fases, la primera de les quals del 22 de maig a l’11 de juliol comportarà afectacions puntuals en l’àmbit de les obres i tall total del carrer Àlaba dissabte 22 de maig. Està previst que els treballs finalitzin el 10 d’octubre.

Radar de tram al Túnel Badal

Les Corts i Sants-Montjuïc continuen els treballs d’implantació d’un radar de tram al Túnel de Badal, previstos de finalitzar el 28 de maig. Recordem que les obres es divideixen en diferents jornades, cadascuna de les quals amb un horari i afectació diferent.

Durant els propers dies, les jornades que es realitzaran són:

 • Jornada 9. Diumenge 9 de maig. En horari nocturn, de 23:00 a 05:30 hores. Treballs d’estesa de cable, amb creuament de calçada, al túnel sentit mar (descendent), de la boca plaça Reina Maria Cristina. Tall parcial del carril esquerra del sentit mar (descendent). Restarà fora de servei l’entrada 1 (Sabino Arana).
 • Jornada 19.Dilluns 24 de maig. En horari nocturn, de 22:30 a 05:30 hores. Treballs d’instal·lació de radar, a la sortida del túnel sentit muntanya (ascendent)  de la boca de Pl. Reina Maria Cristina. Tall total del túnel sentit muntanya (ascendent). Restaran fora de servei l’entrada 1 (Rbla. Badal) i 2 (Carrer de Sants).
 • Jornada 20. Dimarts 25 de maig. En horari nocturn, de 22:30 a 05:30 hores. Treballs d’instal·lació de torpedes de FO, a la mitjana del túnel sentit muntanya (ascendent) de la boca de Pl. Ildefons Cerdà, i a la sortida 2 (Santa Eulalia) del túnel sentit mar (descendent). Tall parcial del carril esquerra del sentit muntanya (ascendent) amb col·locació de vehicle pantalla, a més de tall de la sortida abans anomenada.
 • Jornada 21. Dimecres 26 de maig. En horari nocturn, de 22:30 a 05:30 hores. Treballs d’instal·lació de torpedes de FO a les entrades 1 (Sabino Arana) i 2 (Av. Madrid) del túnel sentit mar (descendent). Tall de les entrades abans anomenades.
 • Jornada 22. Dijous 27 de maig. En horari diürn, de 08:00 a 18:00 hores. Treballs d’estesa de cables (alimentació i FO) mes instal·lació de radar, a la mitjana de la boca Pl. Reina Maria Cristina. Sense tall. Els treballs es realitzaran a mitjana protegits per las barreres de seguretat existents.
 • Jornada 23. Dimecres 28 de maig. En horari diürn, de 08:00 a 18:00 hores. Treballs d’estesa de cables (alimentació i FO) mes instal·lació de radar, a la mitjana de la boca Pl. Ildefons Cerdà. Sense tall. Els treballs es realitzaran a mitjana protegits per las barreres de seguretat existents.

Manteniment túnels urbans

En els propers dies continuen els talls nocturns pel manteniment de túnels urbans:

 • Dilluns 24 de maig: Lesseps total de 23 a 02 hores, amb tall de la sortida del carrer Sardenya, i Camèlies total de 01.30 a 05.30 hores.
 • Dimarts 25 de maig: Badal ascendent esquerra de 23 a 05.30 hores, amb desviació del trànsit per la sortida Avinguda Diagonal, Maria Cristina ascendent total de 23.30 a 03.30 amb tall dels accessos del carrer Sabino Arana i del carrer Institut Frenopàtic, Mitre ascendent total de 23.30 a 03.30 hores amb tall de la sortida del carrer Can Ràbia, i Miramar total de 04 a 05.30 hores.
 • Dimecres 26 de maig: Camèlies total de 23.00 a 05.30 hores, amb tall de la sortida del carrer Sardenya.
 • Dijous 27 de maig: Rovira ascendent dret de 23 a 05.30 hores.
 • Diumenge 30 de maig: Rovira descendent dret de 23 a 05.30 hores.
 • Dilluns 31 de maig: Poblenou Llobregat dret 23 a 05.30 hores.

Clavegueram

A Ciutat Vella, s’inicien els treballs per realitzar la reparació del col·lector existent al carrer Bruc, entre la Ronda de Sant Pere i el carrer Trafalgar. Les obres es realitzaran del 25 de maig al 30 de juny.

Enllumenat

A Sarrià-Sant Gervasi, es realitzen els treballs de renovació integral de l’enllumenat públic del carrer de Marquesa de Vilallonga mitjançant la instal·lació de noves columnes i llumeneres de tecnologia LED i l’estesa de noves línies elèctriques d’alimentació. L’actuació es divideix en 5 fases, la primera de les quals serà del 25 de maig al 7 de juny, al tram entre els carrers Esperança i Margenat, vorera costat Llobregat. Està previst que l’actuació finalitzi el 30 de juliol.

Altres obres

A Sant Andreu, es realitzen treballs complementaris de la construcció d’una nau industrial al passatge de la Verneda. L’actuació consisteix en la semaforització i senyalització de les 3 cruïlles al carrer Santander, entre Cànem i Josep Finestres, la construcció d’una rotonda a la cruïlla de Santander amb Fra Juníper Serra, i el posterior aglomerat dels creuaments i alguns àmbits d’actuació. Les obres es divideixen en diverses fases, la primera de les quals del 25 de maig al 23 de juliol. Està previst que els treballs finalitzin el 31 d’agost.

A Sants-Montjuïc, comença la última fase dels treballs d’execució d’una línia subterrània que formarà part de la xarxa de transport d’alta tensió, entre la nova subestació de Cerdà, ubicada a la Zona Franca, i la cambra existent núm. E.3 de la línia Aeroport – Zona Franca – Motors. Del 26 de maig al 4 de juny es treballa en la canalització en la calçada mar de la rotonda existent en la confluència del carrer número 22, el carrer número 24, l’avinguda número 3 i un accés des de l’avinguda Parc Logístic.

A l’Eixample, hi haurà diverses afeccions viàries degudes a l’obra de rehabilitació de la finca situada al carrer Mallorca 45, entre Calàbria i Rocafort (antiga Casa Salvat), uns treballs previstos de finalitzar al juny de 2022.

A Gràcia, es realitzen els treballs de millora de l’accessibilitat a les cruïlles del passatge Mariner amb els carrers de Nàpols i de Sicília, consistents en realitzar passos de vianants amb plataforma única. Les obres es programen en dues fases, la primera de les quals, del 25 de maig al 7 de juny, serà a la cruïlla de Nàpols amb passatge Mariner, amb tall del passatge Mariner a l’alçada de la vorera del costat Besòs de Nàpols, sense afectar a la circulació del carrer Nàpols. Està previst que les obres finalitzin el 18 de juny.

A Horta-Guinardó, es realitzen els treballs de rehabilitació del parament vertical del mur de contenció del carrer del Santuari, entre Carretera Del Carmel i carrer de Murtra. L’actuació es divideix en dues fases, la primera de les quals, del 25 de maig al 9 de juny, serà al tram entre Murtra i cruïlla amb Gran Vista, amb afectacions puntuals en l’àmbit de les obres. L’actuació està prevista de finalitzar el 22 de juny.

A Nou Barris, es realitzen els treballs de canalització a les voreres del carrer Cartellà, entre els números 150 i 153. A la primera fase, del 22 al 23 de maig, es treballarà en el tram comprès entre el Petrarca i el Pitàgores, amb tall total del carrer Cartellà en l’àmbit de les obres. A la segona fase, del 24 al 28 de maig, es treballarà en la vorera Llobregat del carrer Petrarca, a l’alçada dels números 150 i 153, amb afectacions puntuals a la via pública.

A Sant Martí, es realitzen els treballs d’instal·lació d’una vàlvula a la cruïlla del carrer de Cantabria amb Huelva, costat BesòsL’afectació a via pública comprendrà l’ocupació de part de la vorera, del cordó de serveis i el carril de circulació adjacent, del costat Besòs. L’actuació es divideix en dues fases, la segona de les quals serà del 25 de maig al 23 de juliol, en què es realitzaran els treballs d’execució de la vàlvula.

També a Sant Martí, continuen els treballs d’execució d’una prolongació de la xarxa existent de Districlima per a l’escomesa dels edificis d’oficines al carrer Pamplona, 104 i al carrer Sancho de Àvila, 66. La segona fase de les obres comença dijous 27 de maig, amb afectacions als carrers Àlaba i Sancho d’Àvila. Està previst que l’actuació finalitzi l’1 de juliol.

Obres al plànol

Voleu tenir localitzades sobre el plànol les obres que s'estan fent a Barcelona? En aquesta secció les podreu trobar, per la ubicació o pel tipus d'obra. A més, podreu consultar les dades bàsiques sobre l'actuació que hi té lloc.

Obres al plànol

Unió europea

Una manera de fer europa

Projecte cofinanciat pel Fons Europeu de Cohesió