Servei d'informació d'obres

Noves afectacions a la mobilitat les properes setmanes de juny

04/06/2021 - 14:44

Obres. Consulteu les principals afectacions a la mobilitat de la ciutat del 5 al 20 de juny

Consulteu les principals afectacions a la mobilitat durant les properes setmanes per les obres d'urbanització de l'avinguda Meridiana i la instal·lació d'un radar de tram al Túnel Badal, entre altres treballs.

Urbanització de l’avinguda Meridiana 

A Sant Martí i Sant Andreu continuen les obres de reforma de l’avinguda Meridiana en el tram comprès entre el carrer Mallorca i els carrers de Navas de Tolosa i Josep Estivill.

Aquests dies, s’estaran realitzant els treballs de creuaments de calçada per canalització de serveis i l’alineació de la vorada definitiva a les cruïlles costat muntanya dels carrers de Nació, Trinxant i Tomàs Padró.

Del 7 al 13 de juny es duran a terme els creuaments del carrer Trinxant i del carrer Tomàs Padró.

Al carrer Trinxant, les obres ocuparan tot l’ample del carrer i l’ocupació comportarà un tall total de la cruïlla del carrer de Trinxant amb l’avinguda Merdiana. El tall es realitzarà a l’alçada del carrer de Degà Bahí, restant en atzucac i amb pas exclusiu de veïnat i serveis.

Hi haurà afectacions a la circulació de les línies de bus V25 i 192 de TMB, que es desviaran per avinguda Meridiana – carrer de Josep Estivill – carrer de Felip II – carrer de Sant Antoni Maria Claret i l’anul·lació temporal de les parades 3610 i 3611.

Al carrer Tomàs Padró, també es farà un tall total de la cruïlla amb l’avinguda Meridiana a l’alçada del carrer Ripollès, restant en atzucac i amb pas exclusiu de veïnat i serveis. La circulació de bicis adscrites al carril, restarà anul·lada durant la setmana d’actuació.

Radar de tram al Túnel Badal

Les Corts i Sants-Montjuïc continuen els treballs d’implantació d’un radar de tram al Túnel de Badal, que es preveu que finalitzin el 8 de juny. Recordem que les obres es divideixen en diferents jornades, cadascuna de les quals amb un horari i afectació diferent.

Actualment, només queden dues jornades de treballs:

  • Dilluns 7 de juny. En horari diürn, de 8.00 a 16.00 hores, es realitzaran treballs de fusió de FO i configuració de la xarxa. En horari nocturn, de 22.30 a 5.30 hores es faran treballs d’ajust, calibrat i proves del túnel sentit ascendent amb un tall total del túnel en sentit mar. Restaran fora de servei l’entrada 1 (Sabino Arana) i la 2 (avinguda Madrid).
  • Dimarts 8 de juny. En horari nocturn, de 22.30 a 5.30 hores, es faran treballs d’ajust, calibrat i proves del túnel en sentit ascendent amb un tall total del túnel en sentit muntanya. Restaran fora de servei l’entrada 1 (Rbla. Badal) ) i la 2 (Carrer de Sants).

Canalització al carrer del Torrent de les flors

A Gràcia, es farà una canalització d’aigua al creuament a la banda mar del carrer del Torrent de les Flors amb Sant Lluís. Està previst que l’actuació es divideixi en dues fases:

  • Fase 1. Del 7 al 19 de juny amb ocupació de les voreres adjacents al creuament i desviaments dels vianants per la vorera contrària.
  • Fase 2. Del 12 al 19 de juny amb ocupació i tall total del carrer del Torrent de les flors. Es farà el desviament de la circulació pel carrer de l’Encarnació. Quedarà afectada la línia 116 de TMB, que traslladarà temporalment la parada 2020 a la  número 2480 de la línia 114.

Reparació de paviment al carrer de la Reina Amàlia

Al districte de Ciutat Vella s’han d’efectuar un seguit de reparacions als paviments de la urbanització del carrer de la Reina Amàlia en l’àmbit de la Plaça Folch i Torres.

En la fase 2 de les obres, del 7 de juny al 5 de juliol, està previst que es realitzi el tram del carrer entre el pàrquing del número 31 i fins al final de la plaça per la banda mar.

Els treballs comporten un tall total del carrer amb algunes afectacions al trànsit:

  • El carrer de la Reina Amàlia restarà en atzucac des de l’alçada del carrer de Sant Pau.
  • S’invertirà el sentit de circulació del tram del carrer de la Reina Amàlia entre els carrers de la Cera i de la Lleialtat.

Obres al plànol

Voleu tenir localitzades sobre el plànol les obres que s'estan fent a Barcelona? En aquesta secció les podreu trobar, per la ubicació o pel tipus d'obra. A més, podreu consultar les dades bàsiques sobre l'actuació que hi té lloc.

Obres al plànol

Unió europea

Una manera de fer europa

Projecte cofinanciat pel Fons Europeu de Cohesió