Servei d'informació d'obres

Obres al CEIP Palma de Mallorca i a l’EBM Ciutat de Mallorca

16/07/2021 - 11:59

Els treballs es duen a terme en el marc del projecte de pacificació dels entorns escolars i duraran fins al 13 d’agost

Els treballs es duen a terme en el marc del projecte de pacificació dels entorns escolars i duraran fins al 13 d’agost

Nou Barris ha començat ja els treballs que al llarg d’aquest estiu han de suposar la pacificació dels entorns de nou centres escolars del districte, en el marc del desplegament del programa “Protegim les Escoles”.

Les primeres obres van arrencar el dilluns 12 de juliol al CEIP Palma de Mallorca i a l’EBM Ciutat de Mallorca, i duraran fins al 13 d’agost.

CEIP Palma de Mallorca

Al CEIP Palma de Mallorca s’hi duran a terme les següents actuacions:

  • Es duplicarà l’amplada de la vorera actual per esponjar l’espai de davant de l’escola
  • S’introduiran elements jugables a partir de l’aprofitament del nou paviment que amplia la vorera. Així, es disposarà d’ elements lúdics que permetin el gaudi dels infants en sortir de l’escola
  • Es visibilitzarà el centre, amb el pintat de l’element que indica l’existència d’una escola. Se n’afegirà un de suplementari a la calçada del passeig Ciutat de Mallorca a fi de reforçar la visualització del centre, i es millorarà i complementarà també la senyalització viària horitzontal i vertical indicadora de la proximitat d’un centre escolar

EBM Ciutat de Mallorca

Les intervencions entorn de l’EBM Ciutat de Mallorca poden sintetitzar-se en el llistat següent:

  • Pacificació del carrer Deià, amb limitació a 30 km/h de la velocitat en el tram de l’escola
  • Millora del pas de vianants a tocar del carrer Estudiant, que permetrà millorar la connectivitat del centre educatiu amb la plaça Sóller
  • Ampliació de la vorera davant de l’escola. El nou espai es protegirà amb una barana al llarg de tota la longitud i s’hi instal·laran bancs, papereres, jardineres i elements jugables. També s’hi farà un tractament pictòric del sòl
  • Visibilització del centre. Davant dels passos de vianants de l’entorn escolar es pintarà l’element que indica l’existència d’una escola. Aquesta senyalització inclou també els passos de vianants del carrer Piferrer. A més, es millorarà i complementarà també la senyalització viària horitzontal i vertical indicadora de la proximitat d’un centre escolar

Obres al plànol

Voleu tenir localitzades sobre el plànol les obres que s'estan fent a Barcelona? En aquesta secció les podreu trobar, per la ubicació o pel tipus d'obra. A més, podreu consultar les dades bàsiques sobre l'actuació que hi té lloc.

Obres al plànol

Unió europea

Una manera de fer europa

Projecte cofinanciat pel Fons Europeu de Cohesió