Servei d'informació d'obres

Obres d’arranjament de vorera al passeig de la Mare de Déu del Coll

13/12/2022 - 09:21

Urbanisme. Es faran al tram entre els números 111 i 127 i es preveu que durin tres setmanes

Aquesta setmana començaran les obres d’arranjament a la vorera del passeig de la Mare de Déu del Coll, entre els números 111 i 127, al barri de la Teixonera. Es preveu que durin tres setmanes.

Les obres consistiran en l’enderroc de tota l’amplada de vorera entre els números 111 i 127, àmbit més afectat, i la corresponent base de formigó, correcció de la subbase per presència d’arrels i la corresponent gestió de residus. Posteriorment s’executarà una nova base de formigó i l’acabat de paviment tal com la resta de l’àmbit, és a dir, amb acabat panot tipus flor de 20 x 20 cm.

Attachments

Obres al plànol

Voleu tenir localitzades sobre el plànol les obres que s'estan fent a Barcelona? En aquesta secció les podreu trobar, per la ubicació o pel tipus d'obra. A més, podreu consultar les dades bàsiques sobre l'actuació que hi té lloc.

Obres al plànol

Unió europea

Una manera de fer europa

Projecte cofinanciat pel Fons Europeu de Cohesió