Servei d'informació d'obres

Obres de millora de la xarxa d'aigua al carrer Cartagena

25/03/2022 - 11:42

Obres. A partir d'aquest 27 de març es duran a terme les obres d’una nova canalització al carrer Cartagena, entre el carrer Indústria i el carrer Mas Casanovas.

A partir d'aquest 27 de març es duran a terme les obres d’una nova canalització al carrer Cartagena, entre el carrer Indústria i el carrer Mas Casanovas, per tal de millorar la garantia de subministrament en cas d’incidències rellevants a la xarxa.

L’obra es desenvoluparà en diverses fases i es preveu que els treballs de les primeres fases finalitzin el 29 de maig. Les següents fases es preveu que s’allarguin fins a finals d’agost.

Aquestes actuacions, en les primeres fases, tindran afectacions importants en el trànsit de vehicles i els carrils bici dels carrers Indústria, Cartagena i Sant Antoni Maria Claret. Es mantindrà sempre un carril de circulació operatiu i es reduirà l’amplada del carril bici per tal de poder-lo mantenir. L’única afectació serà al  carril bici en sentit baixada del carrer de Cartagena, entre Sant Antoni Maria Claret i Indústria, que es desviarà per l’avinguda de Gaudí.

Per minimitzar les molèsties al veïnat, les afectacions s’aniran fent per trams:

Fins al 28 d’abril, els treballs se situaran al xamfrà del carrer de la Indústria i el carrer de Cartagena, costat Llobregat, banda muntanya. S’ocuparà el carril bici i dos carrils de circulació del carrer de la Indústria, deixant sempre un carril de circulació i un per a les bicis. La parada d’autobús 307 es traslladarà cap al sentit Llobregat fins el mateix tram. Al carrer de Cartagena també hi haurà afectacions de carrils però sempre mantenint un carril de circulació i un de bici. Abans de la cruïlla amb el carrer de la Indústria el carril dret del carrer de Cartagena serà obligatori el gir a la dreta i el carril esquerra serà per continuar recte.

Des del 29 d’abril i fins al 22 de maig, els treballs es traslladaran a la banda mar del mateix xamfrà. Aquest canvi nomes afectarà a les ocupacions del carrer de la Indústria. La resta d’ocupacions del carrer Cartagena i xamfrà banda muntanya es mantenen. També comportarà canviar de costat el tall i restricció de carrils, cap a la banda muntanya, retornant la circulació de bicicletes al seu carril original. Es manté el trasllat de la parada d’autobús núm. 307.

Des del 23 de maig fins al 12 de juny, les afectacions es traslladen al carrer de Cartagena, en el tram entre el carrer de la Indústria i el carrer de Sant Antoni Maria Claret. Es mantindrà sempre un carril de circulació en sentit pujada i també un carril bici. El carrer de la Indústria recuperarà els dos carrils de circulació, el de bus i bici.

A partir del 16 de maig i fins al 27 d’aquest mes, els treballs ocuparan el xamfrà del carrer de Sant Antoni Maria Claret amb la reducció d’un carril de circulació i mantenint el carril bus. El carril bici no sofrirà modificacions.

La circulació dels vianants restarà garantida en tot moment.

Obres al plànol

Voleu tenir localitzades sobre el plànol les obres que s'estan fent a Barcelona? En aquesta secció les podreu trobar, per la ubicació o pel tipus d'obra. A més, podreu consultar les dades bàsiques sobre l'actuació que hi té lloc.

Obres al plànol

Unió europea

Una manera de fer europa

Projecte cofinanciat pel Fons Europeu de Cohesió