Servei d'informació d'obres

Obres de millora de l'enllumenat i de les voreres del carrer de la Marquesa de Vilallonga

21/05/2021 - 11:05

obres. Les obres s'iniciaran el dimarts 25 de maig.

Les obres s'iniciaran el dimarts 25 de maig.

Pròximament s’iniciaran les obres de millora integral de l’enllumenat al carrer de la Marquesa de Vilallonga. Aquestes actuacions inclouran la renovació de l’enllumenat existent amb tecnologia LED, per millorar l’eficiència energètica i el rendiment de la instal·lació. Així doncs, aquestes obres consisteixen en la renovació integral de l’enllumenat públic (xarxa soterrada, columnes i llumeneres).

-Des del carrer de l’Esperança fins al carrer de Benedetti, banda Llobregat (fase 1 a 4)

-Des del carrer de Margenat al carrer de Planella, banda Besòs (fase 5)

Durada total: del dimarts 25 de maig al divendres 30 de juliol.

De manera coordinada, també es durà a terme la renovació de les voreres del tram comprès entre els carrers Margenat i de la Immaculada per millorar-ne l’accessibilitat.

-Des del carrer de Margenat al carrer Planella, banda Llobregat (fase 1)

-Des de carrer Planella al carrer de la Immaculada, banda Llobregat (fase 2)

Durada total: del dilluns 21 de juny al dimecres 28 de juliol.

Per aquest motiu, l’àrea d’aparcament del carrer de la Marquesa de Vilallonga, entre els carrers de l’Esperança i de Benedetti, quedarà anul·lada mentre durin les obres en cada tram de vorera. Així mateix, tampoc es podrà aparcar al carrer de Margenat, entre els carrers de la Marquesa de Vilallonga i de les Escoles Pies, ja que s’hi ubicarà la parada de taxi del carrer de la Marquesa de Vilallonga.

Durant les obres no es veurà afectada la circulació de vehicles i, en tot moment, s’habilitaran itineraris alternatius per als vianants.

La data prevista de finalització de les obres és a l’agost del 2021.

 

Obres al plànol

Voleu tenir localitzades sobre el plànol les obres que s'estan fent a Barcelona? En aquesta secció les podreu trobar, per la ubicació o pel tipus d'obra. A més, podreu consultar les dades bàsiques sobre l'actuació que hi té lloc.

Obres al plànol

Unió europea

Una manera de fer europa

Projecte cofinanciat pel Fons Europeu de Cohesió