Servei d'informació d'obres

Obres de reurbanització al carrer Binèfar

07/04/2022 - 13:16

Obres. El tram afectat està situat entre la Via Trajana i la rambla Prim, al barri de la Verneda i la Pau. La finalització dels treballs està prevista per al novembre del 2022.

El tram afectat està situat entre la Via Trajana i la rambla Prim, al barri de la Verneda i la Pau. La finalització dels treballs està prevista per al novembre del 2022.

Les obres que s’han iniciat al tram del carrer Binèfar entre la Via Trajana i la rambla Prim tenen per objectiu millorar l’accessibilitat i donar prioritat al vianant. L’actuació consisteix en la renovació del paviment i la incorporació de mobiliari urbà, proporcionant espais d’estada i descans per al veïnat.

També s’adequa l’enllumenat als requeriments actuals d’eficiència energètica. A més, s’hi millorarà el sistema de recollida d’aigües, s’hi col·locaran nous embornals i se n’adequarà el col·lector existent.

Les obres proposen mantenir la secció actual de calçada segregada, amb voreres de 4 m d’amplada amb arbrat, repartint la calçada en un carril de circulació per sentit i dos cordons de serveis a cada banda del carrer.

Els treballs es programen entre el 4 d’abril i l’11 de novembre del 2022 i es divideixen en tres fases.

Fase 1. Actuació a la banda muntanya
Del 4 d’abril al 12 de setembre.

La reurbanització de la banda muntanya té importants afectacions en la calçada per la necessitat d’executar un nou col·lector de clavegueram a una certa profunditat a tota la longitud del carrer.

Es manté un carril de circulació per banda mar, en sentit Llobregat (cap a la rambla Prim) amb cordó de serveis adjacent. La circulació en sentit Besòs (cap a la Via Trajana) està anul·lada i la circulació es desvia per la rbla. Prim – c. Santander – Via Trajana i Binèfar.

Els passos de vianants no es veuen afectats, restant habilitats per meitats. Es garanteix els accessos als habitatges i als comerços.

Fase 2. Actuació a la banda mar
Del 12 de setembre al 28 d’octubre.

Actuacions de reurbanització a la banda mar del carrer, habilitant el pas de vehicles per la banda muntanya en sentit Llobregat, amb la possibilitat d’habilitar un altre carril en sentit Besòs. Si no s’aconsegueix una amplada suficient per a tots dos carrils, s’instaurarà la circulació viària de la fase 1.

Els passos de vianants no es veuran afectats i es garantirà els accessos als habitatges i als comerços.

Fase 3. Aglomerat final
Previsió: novembre.

Treballs d’asfalt i senyalització horitzontal en tot el tram del carrer Binèfar.

Obres al plànol

Voleu tenir localitzades sobre el plànol les obres que s'estan fent a Barcelona? En aquesta secció les podreu trobar, per la ubicació o pel tipus d'obra. A més, podreu consultar les dades bàsiques sobre l'actuació que hi té lloc.

Obres al plànol

Unió europea

Una manera de fer europa

Projecte cofinanciat pel Fons Europeu de Cohesió