Servei d'informació d'obres

Obres a Jocs Florals amb Manzanares-Noguera Pallaresa

10/11/2021 - 13:45

Bordeta. Del 15 de novembre al 3 de desembre, aquesta cruïlla està tallada al trànsit per les obres per fer-hi un pas elevat més segur per a vianants.

Del 15 de novembre al 3 de desembre es duen a terme les obres per convertir tota la cruïlla del carrer dels Jocs Florals amb els del Manzanares i de la Noguera Pallaresa en passos de vianants elevats, on els vehicles es vegin obligats a reduir la velocitat i les persones que hi caminen puguin creuar amb més seguretat.

Els treballs consisteixen a elevar el nivell del paviment, tot aixecant també els embornals de les cantonades. Actualment aquesta cruïlla ja queda tota a nivell, perquè el carrer de la Noguera Pallaresa desemboca al del Manzanares amb plataforma única. Elevar el nivell de la cruïlla la farà més segura en obligar els vehicles que baixen pel carrer dels Jocs Florals a reduir la velocitat quan hi passen.

Els treballs consisteixen en la retirada de mobiliari urbà, l’execució d’embornals amb connexió a pou de registre i posar a cota les tapes de clavegueram, telefonia i enllumenat, per acabar repavimentant la cruïlla i tots els trams de vorera que l’envolten, i instal·lant-hi la senyalització horitzontal i la vertical.

Així, entre el 15 de novembre i el 3 de desembre, en horari laboral, la cruïlla restarà tallada i es duran a terme les següents desviacions de trànsit:

  • Carrer dels Jocs Florals: cap a Sagunt.
  • Carrer de la Noguera Pallaresa: tallat a Olzinelles.

Restaran en atzucac el carrer dels Jocs Florals entre Sagunt i Manzanares, i el tram de Noguera Pallaresa comprès entre Olzinelles i Jocs Florals.

Obres al plànol

Voleu tenir localitzades sobre el plànol les obres que s'estan fent a Barcelona? En aquesta secció les podreu trobar, per la ubicació o pel tipus d'obra. A més, podreu consultar les dades bàsiques sobre l'actuació que hi té lloc.

Obres al plànol

Unió europea

Una manera de fer europa

Projecte cofinanciat pel Fons Europeu de Cohesió