Servei d'informació d'obres

Notícies

Principals afectacions a la mobilitat del 24 al 31 de gener

24/01/2020 - 13:42h. - Ecologia Urbana -

Aquesta setmana hi haurà afectacions a la mobilitat per obres al carrer Sant Pau, a l'alçada de Riereta, als entorns de Camp Arriassa al districte de Sant Martí i al solar Santa Rosalia entre els carrers Fastenrath i Sant Crispí.

Al districte de Ciutat Vella, del 27 al 30 de gener, es faran actuacions al clavegueram del carrer Sant Pau a l’alçada del carrer Riereta. Es programa un tall del carrer de 7.00 a 15.30 hores amb desviament de la circulació per Reina Amàlia, Lleialtat, Carretes i Sant Elena.

En el marc del Pla de Rehabilitació Integral (PRI) dels carrers Rosselló i Provença, el 27 de gener comencen les obres de substitució de l’enllumenat a la vorera mar del carrer Provença (entre els carrers de Comte Borrell i Comte d’Urgell). El pas del costat muntanya del carrer Comte Borrell es farà el 25 de gener i el 3 de febrer.

El 27 de gener comença la primera fase de les obres de reurbanització dels entorns del carrer Camp Arriassa al districte de Sant Martí. Els treballs de millora es faran en quatre passatges: Ca n’Oliva, Arriassa, Camí de la Verneda i Casa Llarga.

Aquests consistiran en la millora dels paviments, l’ampliació de les vorera, l’execució de passos elevats, l’adequació del sanejament i la xarxa d’enllumenat, la plantació de nou arbrat, la reordenació dels espais i el pintat de places d’aparcament. Les principals afectacions a la mobilitat seran el tall de la vorera adjacent a l’obra dels dos carrers i la retirada de l’estacionament.

A partir del 28 de gener comencen els treballs de millora per a la urbanització provisional del solar Santa Rosalia (adjacent als carrers Fastenrath i Sant Crispí) al districte d’Horta-Guinardó. S’habilitaran passos de vianants provisionals als dos carrers i es farà un tall permanent a la vorera adjacent a l’obra. Les línies de bus afectades seran l’H2, la 19, la 119 i l’N4.

Unió europea

Una manera de fer europa

Projecte cofinanciat pel Fons Europeu de Cohesió