Servei d'informació d'obres

Reparacions a la ronda del litoral amb talls de circulació aquest cap de setmana

18/11/2020 - 13:19

Obres. S'inicien els treballs de reparació del paviment de la ronda litoral sentit Llobregat en el tram entre la sortida 22 i la incorporació 21 al districte de Sant Martí.

Els treballs consisteixen en la reparació de la llosa de formigó del col·lector que passa per sota de la ronda Litoral, a l’alçada de l’estació de França. Es planifiquen els treballs des del divendres 20 al diumenge 22 de novembre del 2020.

Treballs de fresat de paviment, reparació de la llosa i formigonat:

El divendres 20 de novembre, des de les 23.00 fins les 9.00 hores del dissabte 21 de novembre, es farà un tall total de la ronda Litoral en sentit Llobregat. Es desviarà la circulació per la sortida número 22  (avinguda Dr. Aiguader, passeig de Colom) i es recuperarà la ronda Litoral per la incorporació número 21.

Curat del formigó:

El dissabte 21 de novembre, des de les 9.00 fins a les 23.00 hores, es recuperarà el carril ràpid de circulació sentit Llobregat. Durant aquest període no es realitzaran treballs, sinó que es garantirà el curat del formigó.

Treballs d’aglomerat i pintat de la senyalització horitzontal:

El dissabte 21 de novembre, des de les 23.00 fins les 11.00 hores del diumenge 22 de novembre, es tornarà a fer tall total de la ronda litoral sentit Llobregat.

També es farà tall total de la ronda Litoral, en sentit Besòs, des de les 23.00 hores del dissabte 21 fins les 11.00 hores del diumenge 22, per fer un sanejament del paviment en la calçada sentit Besòs aprofitant l’aglomerat de la reparació de la llosa sentit Llobregat. Es desviarà la circulació per la sortida número 21 (passeig de Colom, avinguda del Dr. Aiguader) amb reincorporació per l’entrada número 22 sentit Besòs.

El diumenge 22 de novembre, a partir de les 11.00 hores, es recuperarà la circulació.

Obres al plànol

Voleu tenir localitzades sobre el plànol les obres que s'estan fent a Barcelona? En aquesta secció les podreu trobar, per la ubicació o pel tipus d'obra. A més, podreu consultar les dades bàsiques sobre l'actuació que hi té lloc.

Obres al plànol

Unió europea

Una manera de fer europa

Projecte cofinanciat pel Fons Europeu de Cohesió