Servei d'informació d'obres

Treballs de priorització del pas del bus a l'avinguda del Paral·lel

07/06/2019 - 14:31

Mobilitat i transports. L'objectiu de les obres és permetre la maniobra de gir dels autobusos de la línia D50 des de l'avinguda del Paral·lel cap a la ronda Sant Pau en la circulació sentit mar.

Els treballs consisteixen en desplaçar el pas de vianants existents cap a la plaça d'Espanya, adequar l’enllumenat, els semàfors, la senyalització viària i adaptar el parterre existent a la mitjana per adaptar-lo al gir. Segons la programació prevista, les obres duraran de l'11 de juny al 7 d'agost.

La propera setmana comencen les obres a la cruïlla entre l’avinguda del Paral·lel i la ronda Sant Pau per tal de fer possible la maniobra de gir a l’esquerra dels vehicles de la línia D50 d’autobús, en circulació sentit mar, cap a la ronda Sant Pau

Els treballs consisteixen en desplaçar el pas de vianants existents cap a la plaça d’Espanya, adequar l’enllumenat, els semàfors, la senyalització viària i adaptar el parterre existent a la mitjana per adaptar-lo al gir.

Segons la programació prevista, les obres duraran de l’11 de juny al 7 d’agost.

En una primera fase, de l’11 de juny al 16 de juliol, s’ocuparà la vorera del costat  Eixample de l’avinguda del Paral·lel, així com també la del costat Poble Sec, per tal d’habilitar el nou pas de vianants. Durant els treballs s’anul·larà el pas de vianants existent.

Afectació a la vorera Eixample.

L’ocupació de la vorera muntanya serà mantenint l’itinerari de vianants pel costat de façana. Serà necessari desplaçar la parada de bus existent de manera definitiva cap a la plaça d’Espanya.

S’ocuparà el carril Bus i es mantindran dos carrils en sentit muntanya, direcció plaça Espanya, per l’execució dels guals.

També s’allargarà la vorera cap a plaça d’Espanya, amb afectació de la zona de contenidors, per garantir una parada del bus provisional i que no hi hagi afectacions al nou pas de vianants.

Afectació a la vorera del Poble Sec.

S’ocuparà la vorera però mantenint l’itinerari per a vianants i sense afectacions a la parada de bus.

S’ocuparà el carril de serveis i es mantindrà el carril bus i els dos carrils de circulació.

Segona fase d’obres.

Del 16 de juliol al 6 d’agost es realitzaran els treballs a la mitjana per adaptar-la al nou pas de vianants. Es mantindrà traslladada la parada de bus de la vorera costat Eixample i tallat el pas de vianants.

Caldrà traslladar la parada de bus del costat Poble Sec per garantir així els dos carrils de circulació a la zona de serveis.

A cada banda de l’ocupació es mantindrà un carril de circulació d’ample 3,15m, un carril de circulació de 2,40m i un carril bici de 1,10m separat de la circulació.

Els treballs de fresat, que inclourà l’àmbit del carril bici, es farà la nit del 15 al 16 de juliol, mantenint un carril de circulació per sentit.

Tercera fase d’obres.

La tercera fase d’obres, els dies 6 i 7 d’agost, es farà el fresat i aglomerat de la calçada. Per dur terme el fresat, el 6 d’agost es mantindrà un carril de circulació per sentit. No hi haurà afectació al carril bici. Els treballs d’aglomerat serà el dia 7. També es mantindrà un carril de circulació per sentit. Es començarà l’aglomerat per la calçada costat Poble Sec i es mantindrà un carril de circulació sentit plaça Drassanes.

Quan es treballi a la calçada Eixample l’actuació es farà per meitats. Primer es treballaran els carrils costat muntanya, mantenint un carril de circulació sentit plaça d’Espanya i el carril bici. A continuació es treballarà al costat mar, mantenint també un carril de circulació. S’habilitarà el doble carril bici protegit amb cons entre passos de vianants a la calçada del costat Poble Sec, que l’aglomerat ja estarà fred.

Es preveu, segons aquesta programació, que a partir del 8 d’agost ja es pugui habilitar el gir del bus D50 a la ronda Sant Pau.

Obres al plànol

Voleu tenir localitzades sobre el plànol les obres que s'estan fent a Barcelona? En aquesta secció les podreu trobar, per la ubicació o pel tipus d'obra. A més, podreu consultar les dades bàsiques sobre l'actuació que hi té lloc.

Obres al plànol

Unió europea

Una manera de fer europa

Projecte cofinanciat pel Fons Europeu de Cohesió