Avaluació del programa Activa’t als parcs

Activa’t als Parcs és un programa que promou l’exercici físic als parcs i jardins de Barcelona. S’adreça a les persones de 40 o més anys per tal de fer salut, mantenir una vida activa a nivell psicològic i social, trobar-se en millors condicions i disminuir el risc de malalties, mentre es gaudeix dels espais verds de la ciutat. Ofereix una activitat dirigida amb un monitor dos cops per setmana a un o més parcs de cada districte de la ciutat.

Es va realitzar una avaluació de resultats mitjançant un estudi de disseny transversal post intervenció, en què es va analitzar la salut percebuda dels participants i l’activitat física autodeclarada. També es va realitzar una avaluació de procés en la què es van tenir en compte aspectes com la satisfacció dels participants i la cobertura.

Per a més informació sobre l’avaluació i/o els resultats d’aquesta pot consultar la fitxa tècnica o altres productes de l’avaluació.

L’Activa’t als Parcs és un programa que promou l'exercici físic en les persones grans als parcs i jardins de Barcelona. Els principals resultats de l’avaluació són: Un 73% de les persones feia més activitat física que abans del programa, un 93% de les persones se sentien millor després d’haver participat al programa, la satisfacció de les persones usuàries amb el programa va ser d'un 8,8 sobre 10. Per a més informació: https:/ajuntament.barcelona.cat/observatorisalut/avaluacions/activatalsparcs

Compartiu aquest contingut

Més avaluacions