Avaluació del programa Ma’isah

Ma’isah és una intervenció comunitària amb l’objectiu de millorar la salut mental, la inclusió social i l’empoderament de noies adolescents immigrades mitjançant la combinació d’activitats esportives i dinàmiques de grup.

Per avaluar els resultats d’aquest programa es va dissenyar un estudi no experimental pre-post en què es van combinar metodologies qualitatives i quantitatives. Es va analitzar la salut mental, l’empoderament i el suport social de les participants.

Per a més informació sobre l’avaluació i/o els resultats d’aquesta pot consultar la fitxa tècnica o altres productes de l’avaluació.

 

Es mostra una infografia amb una breu descripció de la intervenció i els principals resultats de l'avaluació. Ma'isah és una intervenció comunitària amb l'objectiu de millorar la inclusió social i l'empoderament de noies adolescent immigrades mitjançant activitats esportives i dinàmiques de grup. Els principals resultats de l'avaluació són: millora l'empoderament relacionat amb la igualtat de gènere, les participants expressen sentir-se més segures i amb més autoestima, i augmenta el nombre d'amistats de diferents religions i nacionalitats. Per a més informació: https:/ajuntament.barcelona.cat/observatorisalut/avaluacions/maisah

Compartiu aquest contingut

Més avaluacions