Avaluació del projecte B-mincome

Política innovadora i integral que combina una transferència monetària –el Suport Municipal d’Inclusió (SMI)–, amb quatre polítiques actives d’inclusió sociolaboral en els àmbits de la formació i l’ocupació, l’emprenedoria en l’economia social, solidària i cooperativa, les reformes a l’habitatge per llogar habitacions i la participació comunitària.

Es va avaluar, mitjançant un disseny experimental, l’impacte d’aquesta política sobre la salut percebuda, la qualitat de vida, la salut mental, els trastorns crònics, l’ús de serveis sanitaris i el consum de fàrmacs.

Per a més informació sobre l’avaluació i/o els resultats d’aquesta pot consultar la fitxa tècnica o altres productes de l’avaluació.

Avaluació del projecte B-mincome

Compartiu aquest contingut

Més avaluacions