Avaluació de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a Catalunya

L’habitatge en cessió d’ús és un model alternatiu d’accés i tinença d’habitatge que es basa en la propietat col·lectiva d’un immoble per part de la cooperativa i el pagament del dret d’ús per part del socis i sòcies de la cooperativa. És un model que implica la participació activa de les persones usuàries que viuen a l’edifici i està a mig camí entre la propietat i el lloguer transformant el sistema d’accés a l’habitatge.

A partir d’un estudi pre-post intervenció amb grup de comparació i un estudi qualitatiu amb entrevistes en profunditat, es van avaluar diverses experiències cooperatives per tot Catalunya. Entre les variables estudiades es troben el benestar, la satisfacció i la qualitat de vida, la salut física, la salut mental, i el suport social de les persones usuàries. També es va fer monitorització de la qualitat ambiental i el consum energètic dels habitatges.

Per a més informació sobre l’avaluació i/o els resultats d’aquesta pot consultar la fitxa tècnica o altres productes de l’avaluació.

Compartiu aquest contingut

Més avaluacions