Avaluació de la intervenció “Energia, la justa”

La intervenció “Energia, la Justa” té com a objectiu disminuir la pobresa energètica en persones en situació de risc. Inclou visites a les llars amb un component educatiu energètic, instal·lació de material de baix cost per millorar la eficiència energètica i acompanyament en la gestió de bons socials o altres ajudes.

L’avaluació del programa va incloure un estudi de disseny quasi-experimental (amb grup de comparació )pre-post en què es van mesurar variables de salut, com la salut mental, salut percebuda i trastorns crònics. A més a més, s’han realitzat també grups de discussió i entrevistes en profunditat amb persones participants en la intervenció.

Per a més informació sobre l’avaluació i/o els resultats d’aquesta pot consultar la fitxa tècnica o altres productes de l’avaluació.

Avaluació de la intervenció “Energia, la justa”

Compartiu aquest contingut

Més avaluacions