Avaluació de les escoles de salut de les persones grans

L’Escola de Salut de les persones grans és una intervenció comunitària, que forma part de BCN-Salut als barris, orientada a disminuir aïllament social en gent gran i millorar la seva qualitat de vida.

Es va portar a terme una avaluació integral, en la que es van utilitzar metodologies quantitatives i qualitatives. Aquesta va incloure un estudi quasi-experimental (amb grup de comparació) pre-post en el que es van mesurar, mitjançant qüestionari, la salut mental, el suport social, la qualitat de vida, la salut percebuda i la freqüentació a atenció primària. A més, es van portar a terme grups de discussió amb les persones que havien rebut la intervenció, i es va portar a terme una avaluació econòmica per estimar la eficiència de la intervenció.

Per a més informació sobre l’avaluació i/o els resultats d’aquesta pot consultar la fitxa tècnica o altres productes de l’avaluació.

Es mostra una infografia amb una breu descripció de la intervenció i els principals resultats de l'avaluació. Les Escoles de Salut de les persones grans és una intervenció comunitària per disminuir l'aïllament social i millorar la qualitat de vida de les persones grans. Els principals resultats de l'avaluació són: millora la qualitat de vida i la salut mental, promou lesrelacions amb altres persones del barri i augmenta el coneixement de les activitats del barri i el sentiment de pertinença a una comunitat. Per a més informació: https:/ajuntament.barcelona.cat/observatorisalut/avaluacions/escolessalut

Compartiu aquest contingut

Més avaluacions