Avaluació de la rehabilitació de façanes en edificis d’habitatge públic

Entre el 1950 i el 1970 es van construir edificis residencials per donar allotjament a la onada migratòria, majoritàriament famílies treballadores de nivell socioeconòmic baix. Els edificis es van construir ràpidament seguint uns estàndards baixos de construcció. Des del 1980 i en diferents fases, es van subvencionar intervencions enfocades a la millora de l’eficiència energètica d’aquests edificis. La primera intervenció es va iniciar al 1988 i la última va ser l’any 2009.

Es va planificar una avaluació de resultats amb un disseny de casos creuats  amb grup intervenció i grup comparació, on es va avaluar la relació entre el fred i la mortalitat per totes les causes naturals, i la mortalitat per neoplasmes, malalties circulatòries i malalties respiratòries.

Per a més informació sobre l’avaluació i/o els resultats d’aquesta pot consultar la fitxa tècnica o altres productes de l’avaluació.

 

Es mostra una infografia amb una breu descripció de la intervenció i els principals resultats de l'avaluació. Les intervencions avaluades són Intervencions enfocades a la millora de l’eficiència energètica mitjançant la rehabilitació de façanes d’edificis d’habitatge públic. Els principals resultats de l'avaluació són: la intervenció redueix l’associació entre fred extrem i mortalitat en dones, l’efecte de la intervenció és major en dones més grans de 75 anys i amb baix nivell educatiu, la intervenció evitaria un 54% de les morts associades a fred extrem en dones. Per a més informació: https:/ajuntament.barcelona.cat/observatorisalut/avaluacions/facanesedificis

Compartiu aquest contingut

Més avaluacions